Defensada la primera tesi del 2014

La investigadora de l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB) i del Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB) Itxasne Sagarzazu va defensar la tesi El deporte en el proceso de integración social de colectivos inmigrantes procedentes de Latinoamérica y Magreb residentes en Catalunya y Euskadi, el passat 14 de febrer de 2014. El treball ha estat dirigit per la professora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Sonia Parella i pel catedràtic de Teoria de la Comunicació i membre de l’InCom-UAB Miquel de Moragas.