Carme Ferré Pavia, coautora d’un article a l’Europan Journal of Cultural Studies sobre la percepció de la sàtira política a la televisió

L’article analitza la percepció de la sàtira política des del punt de vista dels espectadors comparada amb la dels directors de comunicació de partits polítics, a partir de l’estudi de cas del programa de Televisió de Catalunya ‘Polònia’, mitjançant una metodologia amb enquesta aleatòria, entrevistes i grups de discussió

Bellaterra / Londres, 26–09–2016. La professora titular del Departament de Mitjans. Comunicació i Cultura (Universitat Autònoma de Barcelona) i directora del grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB) Carme Ferré Pavia ha publicat amb el professor de la Universitat Ramon Llull (URL) Marçal Sintes i la professora de la UAB i investigadora de Comress (InCom-UAB) Catalina Gayà l’article “The perceived effects of televised political satire among viewers and the communication directors of political parties: A European case”, al darrer número de la revista European Journal of Cultural Studies, editat pel segell editorial Sage.

Aquesta investigació compara la diferent percepció entre la ciutadania i els spin-doctors dels partits polítics sobre la capacitat de la sàtira de dur a canvis sobre el coneixement dels temes polítics. Es conclou que els directors de comunicació dels partits creuen que la sàtira és més propera a la realitat política que els ciutadans i que és altament persuasiva. En canvi, els televidents consultats neguen que la sàtira pugui dur a canvis d’opinió.

Referència bibliogràfica completa:

FERRÉ PAVIA, Carme; SINTES, Marçal; GAYÀ, Catalina (2016): “The perceived effects of televised political satire among viewers and the communication directors of political parties: A European case” [en línia]. European Journal of Cultural Studies, agost 2016; vol.19, núm. 4, pàg. 299?317. DOI: 10.1177/1367549415592892.
[accés restringit, disponible des de les biblioteques del Catàleg Col·lectiu d’Universitats de Catalunya (CCUC)]

 

Carme Ferré Pavia, coautora de un artículo publicado en el Europan Journal of Cultural Studies sobre la percepción de la sátira política en televisión

El artículo analiza la percepción de la sátira política desde el punto de vista de los espectadores comparada con de los directores de comunicación de partidos políticos, a partir del estudio de caso del programa de Televisió de Catalunya ‘Polònia’, a través de una metodología con encuesta aleatoria, entrevistas y ‘focus group’

Bellaterra / Londres, 26–09–2016. La profesora titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (Universitat Autònoma de Barcelona) y directora del grupo Comunicación y Responsabilidad Social (Comress InCom-UAB) Carme Ferré Pavia ha publicado con el profesor de la Universitat Ramon Llull (URL) Marçal Sintes y la profesora de la UAB e investigadora de Comress (InCom-UAB) Catalina Gayà el artículo “The perceived effects of televised political satire among viewers and the communication directors of political parties: A European case”, en el último número de la revista European Journal of Cultural Studies, editado por el sello editorial Sage.

La investigación compara la diferente percepción entre la ciudadanía y los spin-doctors de los partidos políticos sobre la capacidad de la sátira de llevar a cambios en el conocimiento de los temas políticos. Algunas conclusiones apuntan que los directores de comunicación de los partidos perciben que la sátira es más cercana a la realidad política que los ciudadanos y que esta es altamente persuasiva. En cambio, los televidentes consultados niegan que la farsa televisiva pueda generar cambios de opinión.

Referencia bibliográfica completa:

FERRÉ PAVIA, Carme; SINTES, Marçal; GAYÀ, Catalina (2016): “The perceived effects of televised political satire among viewers and the communication directors of political parties: A European case” [en línea]. European Journal of Cultural Studies, agosto 2016; vol.19, núm. 4, pág. 299?317. DOI: 10.1177/1367549415592892.
[acceso restringido, disponible desde las bibliotecas del Catálogo Colectivo de Universidades de Cataluña (CCUC)]