Màster en Comunicació LGTBI+

NO ESTÁ ACTIVAT AL CURS 2022-2023!

Aquest és un màster amb un contingut realment innovador. És la primera oferta formativa avançada que tracta sobre la comunicació des de la perspectiva de la població LGTBI+. Però parlem de la comunicació en un sentit molt ampli. A més de tenir molt en compte l’activitat periodística, també pensem en altres àmbits com la ficció, l’entreteniment, el màrqueting social o els videojocs.

L’increment de la demanda de comunicadors amb coneixements específics sobre gènere i teories queer és un fet inqüestionable. Molts fenòmens apunten en aquest sentit. Només a tall d’exemple, destaquem uns quants. Estan sorgint molts mitjans de comunicació especialitzats, així com també estan apareixent seccions específiques dins dels mitjans generalistes. L’increment de la posada en marxa de polítiques públiques progressistes està generant la necessitat de disposar de coneixements especialitzats per poder elaborar idees i arguments que treguin força als debats polaritzats que sorgeixen a les xarxes socials i que obstaculitzen la transformació social. O podem parlar també de la creixent visibilitat LGTBI+ al cinema i a les sèries de televisió. Des del màster, t’oferim les eines necessàries per poder construir discursos innovadors i solidaris en tots els àmbits.

El nostre equip docent està format per un grup de persones realment preparades i, sobretot, molt divers. Totes han treballat, des de la seva trajectòria investigadora i/o professional, al voltant de les realitats LGTBI+. Però potser la seva característica principal és que moltes formen part d’aquests col·lectius i estan molt implicades de forma directa en moviments socials de lluita i d’acció.