Defensem el que és obvi / Defendemos lo obvio

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya) impulsa la campanya per crear consciència en la ciutadania i en la seva responsabilitat en la lluita contra qualsevol tipus de discriminació.

+ info: ‘Defensem el que és obvi’, la campanya, en favor de la igualtat de tracte i la no-discriminació (Font: xarxanet)

La Generalitat impulsa la campanya “Defensem el que és obvi” per tal d’informar, conscienciar i sensibilitzar la ciutadania del dret i l’obligació de lluitar contra qualsevol mena de discriminació i d’oferir igualtat de tracte i oportunitats als diferents col·lectius que la conformen, tinguin les característiques socials i personals que tinguin.

+ info: “Defensem el que és obvi”

La Generalitat impulsa la campaña «Defendamos lo obvio» para informar, concienciar y sensibilizar a la ciudadanía del derecho y la obligación de luchar contra cualquier tipo de discriminación y de ofrecer igualdad de trato y oportunidades a los diferentes colectivos que la conforman, tengan las características sociales y personales que tengan.

+ info: «Defendamos lo obvio»