El Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) rep el reconeixement oficial com a Grup Consolidat de Recerca (2017-2020)

L’AGAUR (Generalitat de Catalunya) va fer pública la resolució definitiva de la convocatòria de grups consolidats de recerca el 13 de setembre i el DOGC va publicar el 26 de setembre l’ampliació dels terminis d’execució. Així, aquest reconeixement té validesa des de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2020

Bellaterra, 27-09-2018. El Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), coordinat per la Dra. Amparo Huertas Bailén (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8851-5417) des de l’any 2014, ha tornat a obtenir el reconeixement com a grup consolidat de recerca que atorga la Generalitat de Catalunya (referència de concessió 2017/SGR-760). Creat pel catedràtic Miquel de Moragas i Spà l’any 1997 i dirigit per la Dra. Huertas Bailén des del 2014, el grup ha rebut aquest reconeixement de manera ininterrompuda.

Actualment, les línies de treball més actives del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) són aquestes:

1. El sistema de comunicació a Catalunya. En aquesta línia hi destaquen l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) i l’Informe de la comunicació a Catalunya, una obra col·lectiva biennal adscrita a l’OCC InCom-UAB, que descriu i analitza l’evolució dels mitjans i les indústries de la comunicació i la cultura, sense oblidar el marc general en el qual actuen i els principals reptes que han d’afrontar. L’any 2019 l’Informe arribarà a la seva 10a edició, amb 20 anys d’anàlisi del sector.

2. Tecnologies de la comunicació, desenvolupament i cohesió social. Membres del grup estan ara posant en marxa el projecte de recerca “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3”, dirigit per la Dra. Amparo Huertas Bailén, finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En el marc d’aquesta línia també s’estan organitzant les “III Jornades Internacionals Comunicació i Salut”, sobre VIH i la comunicació, que se celebraran a Barcelona els propers 21 i 22 de novembre, com a iniciativa d’SCOMLAB (Laboratori de Comunicació i Salut) de l’InCom-UAB, sota la direcció del Dr. José Luis Terrón.

Per al període 2017–2020, el grup està format per 10 professors doctors, procedents de diverses universitats catalanes: 7 membres de la UAB (Amparo Huertas Bailén, Carme Ferré Pavia, Carla González Collantes, Miquel de Moragas i Spà, Joaquim Puig González, Laura Santamaria Guinot, José Luis Terrón Blanco), 1 de la UdG (Sílvia Espinosa Mirabet), 1 de la UPF (Maria Luna) i 1 de la UVic/UCC (Zahaira F. González Romo). La resta de l’equip el conformen 4 persones de l’àmbit tècnic: 3 de l’InCom-UAB (Marta Civil i Serra, Ramon G. Sedó i Núria Reguero) i 1 del Centre d’Estudis Olímpics de la UAB (Berta Cerezuela).

Notícia relacionada:

Web InCom-UAB (25-06-2018): “El Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) defineix les principals línies d’actuació 2017-2019”

 

El Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) recibe el reconocimiento oficial como Grupo Consolidado de Investigación (2017-2020)

La AGAUR (Generalitat de Catalunya) hizo pública la resolución definitiva de la convocatoria de grupos consolidados de investigación el 13 de septiembre de 2018 y el DOGC publicó el 26 de septiembre la ampliación de los plazos de ejecución. Así, este reconocimiento tiene validez desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de desembre de 2020

Bellaterra, 27-09-2018. El Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), coordinado por la Dra. Amparo Huertas Bailén (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8851-5417) desde el año 2014, ha vuelto a obtener el reconocimiento como grupo consolidado de investigación que otorga la Generalitat de Catalunya (referencia de concesión 2017/SGR-760). Creado por el catedrático Miquel de Moragas i Spà en 1997 y dirigido por la Dra. Huertas Bailén desde 2014, el grupo ha recibido este reconocimiento de forma ininterrumpida.

Actualmente, las líneas de trabajo más actives del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) son estas:

1. El sistema de comunicación en Catalunya. En esta línea destacan el Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) y el Informe de la comunicació a Catalunya, una obra colectiva bienal adscrita al OCC InCom-UAB, que describe y analiza la evolución de los medios y de las industrias de la comunicación y la cultura, sin olvidar el marco general en el que actúan y los principales retos que tienen que afrontar. En 2019 el Informe llegará a su 10ª edición, con 20 años de análisis del sector.

2. Tecnologías de la comunicación, desarrollo y cohesión social. Miembros del grupo están ahora poniendo en marcha el proyecto de investigación “Presencia del diálogo interreligioso en el espacio público audiovisual: diagnosis y elaboración de indicadores. Estudio de caso: TV3”, dirigido por la Dra. Amparo Huertas Bailén, financiado por la Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. En el marco de esta línea también se están organizando las “III Jornadas Internacionales Comunicación y Salud”, sobre VIH y la comunicación, que se celebrarán en Barcelona los próximos 21 y 22 de noviembre, como iniciativa de SCOMLAB (Laboratorio de Comunicación y Salud) del InCom-UAB, bajo la dirección del Dr. José Luis Terrón.

Para el periodo 2017–2020, el grupo está formado por 10 profesores doctores, procedentes de distintas universidades catalanas: 7 miembros de la UAB (Amparo Huertas Bailén, Carme Ferré Pavia, Carla González Collantes, Miquel de Moragas i Spà, Joaquim Puig González, Laura Santamaria Guinot, José Luis Terrón Blanco), 1 de la UdG (Sílvia Espinosa Mirabet), 1 de la UPF (Maria Luna) y 1 de la UVic/UCC (Zahaira F. González Romo). El resto del equipo lo conforman 4 personas del ámbito técnico: 3 del InCom-UAB (Marta Civil i Serra, Ramon G. Sedó i Núria Reguero) y 1 del Centro de Estudios Olímpicos de la UAB (Berta Cerezuela).

Noticia relacionada:

Web InCom-UAB (25-06-2018): “El Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) define las principales líneas de actuación 2017-2019”