Enric Marín i Otto, nou coordinador de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB

L’investigador de l’InCom-UAB s’encarregarà de la coordinació acadèmica dels diversos serveis que ofereix actualment la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de l’Autònoma, especialment el catàleg, el Dipòsit Digital de Documents (DDD) i els cursos de formació dirigits a estudiants, investigadors i docents

Bellaterra, 05–04–2016. L’investigador de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i professor titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), Enric Marín i Otto, és el nou coordinador de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB.

El nomenament del rector de la UAB, Ferran Sancho, a Enric Marín i Otto, a proposta del deganat de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), va entrar en vigor l’1 de febrer de 2016.

El nou coordinador treballarà amb l’equip humà de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (UAB), i s’encarregarà, entre d’altres funcions, de la supervisió de noves adquisicions del fons de la Biblioteca i de l’Hemeroteca, la consolidació del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) i l’oferta de cursos de formació bàsics i especialitzats, dirigits a estudiants de grau, postgrau i docents, per facilitar-los eines de treball i consulta per extreure el màxim rendiment dels recursos bibliogràfics i documentals actualment disponibles.

Per a més informació:

Web Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (UAB)

Fotografia: Enric Marín i Otto, a l’entrada de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB). Copyright: Marta Civil i Serra (InCom-UAB). Foto d’arxiu.

 

Enric Marín i Otto, nou coordinador de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General de la UAB

El investigador del InCom-UAB se encargará de la coordinación académica de los distintos servicios que ofrece actualmente la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General de la Autònoma, especialment el catàleg, el Dipósito Digital de Documentos (DDD) y los cursos de formación dirigidos a estudiantes, investigadores y docentes

Bellaterra, 05–04–2016. El investigador del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) y profesor titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB), Enric Marín i Otto, es el nuevo coordinador de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General de la UAB.

El nombramiento del rector de la UAB, Ferran Sancho, a Enric Marín i Otto, a propuesta del decanato de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB), entró en vigor el 1 de febrero de 2016.

El nuevo coordinador trabajará con el equipo humano de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General (UAB), y se encargará, entre otras funciones, de la supervisión de nuevas adquisiciones del fondo de la Biblioteca y de la Hemeroteca, la consolidación del Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD) y la oferta de cursos de formación básicos y especializados, dirigidos a estudiantes de grado, postgrado y docentes, para facilitarles herramientas de trabajo y consulta, para extraer el máximo rendimiento de los recursos bibliográficos y documentales actualmente disponibles.

Para más información:

Web Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General (UAB)

Fotografía: Enric Marín i Otto, en la entrada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB). Copyright: Marta Civil i Serra (InCom-UAB). Foto de archivo.