Màster en Comunicació LGTBI+

El Màster en Comunicació LGTBI+ està presentat per l’Institut de Comunicació (InCom-UAB), un centre de recerca de caràcter interdisciplinari i internacional.

Des de l’àmbit de la investigació, la sexualitat és una categoria d’anàlisi fonamental a les ciències socials i les humanitats. Una prova d’això és la diversitat d’estudis des de moltes disciplines (antropologia, sociologia, psicologia, historia).

Actualment el binomi femení/masculí està sent fortament qüestionat i remodelat des d’orientacions sexuals que, amb moltes dificultats, estan trobant vies de sortida. Aquesta és precisament la raó per la qual moltes vegades la seva visibilitat està vinculada a moviments socials de lluita. No és fàcil mostrar la teva identitat sexual quan els criteris ètics i morals tradicionals han qualificat històricament els col.lectius LGTBI+ com menyspreables.

Amb aquest context, tot allò que implica reflexionar sobre aquestes realitats o treballar des de, amb i/o per aquestes persones i col.lectius és molt complex i, per tant, requereix d’una formació especialitzada, d’uns coneixements i competències específics. A aquest Màster, que s’adreça especialment a professionals de l’àrea de la comunicació, oferim aquesta formació.

El contingut del Màster en comunicació LGTBI+ tracta cinc àmbits:
(a) una aproximació als estudis de gènere LGTBI+ per adquirir les nocions bàsiques de cara a l’elaboració de discursos i narratives;
(b) una revisió de les construccions socioculturals d’aquests col.lectius, fent èmfasi en els moviments socials actuals i la qüestió de la interseccionalitat, per tal de conèixer el seu quotidià més enllà dels estereotips;
(c) una panoràmica actualitzada sobre la difusió de continguts LGTBI+ al marc de la cultura digital i el Big Data;
(d) una completa exposició de les eines periodístiques que existeixen per tractar la temàtica amb rigor periodístic, i
(e) una anàlisi de les pràctiques narratives emergents a tots elsàmbits -no només el periodístic-, amb especial dedicació a aquells continguts que sorgeixen des del propi col.lectiu.

Aquest Màster té una orientació mixta. Per una banda, té un component d’estudis avançats per llicenciats i graduats en Ciències de la Comunicació. Per l’altra, dona resposta a persones amb altres titulacions superiores d’altres disciplines que busquen incorporar un perfil especialitzat en qüestions de gènere i comunicació als seus currículums.

 

Més informació