Un projecte de:

Amb el suport de:

I el patrocini de:

Edició 2015-2016

L’Informe de la comunicació a Catalunya és un projecte de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona nascut l’any 2000 com a obra col·lectiva de periodicitat biennal. Amb aquest volum, que estudia el període 2015–2016, arriba a la seva novena edició.

L’Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 està estructurat en cinc apartats. La primera part es dedica al marc general de la comunicació a Catalunya, amb quatre capítols sobre temes transversals (els espais comunicatius i la llengua; les polítiques de comunicació; l’economia i el finançament de la comunicació, i l’entorn tecnològic). La segona part se centra en la situació dels mitjans i les indústries de la comunicació i la cultura (la premsa, la ràdio, la televisió, el cinema, el llibre, la música i el videojoc). La tercera part es concep com un espai de reflexió sobre els reptes del bienni (amb tres capítols que versen sobre els canvis en els hàbits de consum, les noves dinàmiques publicitàries i les plataformes de distribució de continguts). La quarta part examina els estudis universitaris i la recerca en comunicació durant el període estudiat. Finalment, l’obra es tanca amb un epíleg on es fa una reflexió sobre l’estat de la comunicació a Catalunya.

L’objectiu principal de l’obra és esdevenir una eina de suport als investigadors, als professionals i als responsables de les polítiques públiques del nostre país

Índex
Presentació PDF
Introducció PDF
1. Espais comunicatius i llengua PDF
2. Les polítiques de comunicació PDF
3. Economia i finançament de la comunicació PDF
4. L’entorn tecnològic PDF
5. La premsa PDF
6. La ràdio PDF
7. La televisió PDF
8. El cinema PDF
9. El llibre PDF
10. La música PDF
11. El videojoc PDF
12. Canvis en els hàbits de consum PDF
13. Noves dinàmiques publicitàries: del caos a la lluita per la rellevància PDF
14. Plataformes de distribució de contingut audiovisual PDF
15. Els estudis universitaris i la recerca en comunicació PDF
Epíleg PDF