Un projecte de:

Amb el suport de:

I el patrocini de:

Edició 2009-2010

L’Informe de la comunicació a Catalunya és un projecte de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) nascut l’any 2000 com a obra col·lectiva de periodicitat biennal. Amb aquest volum, que estudia el període 2009–2010, l’Informe arriba a la seva sisena edició.

L'Informe de la comunicació a Catalunya 2009–2010 està estructurat en tres grans apartats. La primera part analitza sintèticament la situació dels diversos mitjans (premsa, ràdio, televisió i sector cinematogràfic), les indústries culturals d’edició discontínua i diversos temes transversals que afecten el conjunt del sistema comunicatiu català (polítiques de comunicació, publicitat, grups de comunicació, internet i telecomunicacions), a més de tractar dos aspectes clau d’aquest sistema: la comunicació local i la llengua. La segona part, amb un enfocament més assagístic, aprofundeix en els trets més característics del sector comunicatiu durant el període estudiat. I la tercera part sistematitza l’estat de la recerca i els estudis de comunicació a Catalunya.

L’objectiu principal de l’obra és esdevenir una eina de suport als investigadors, als professionals i als responsables de les polítiques públiques del nostre país.

- Descarregar l'Informe complet (PDF)
- Descarregar l'Informe complet (ePub)

Índex
Presentació PDF
Introducció PDF
La premsa PDF
La ràdio PDF
La televisió PDF
La publicitat PDF
El sector cinematogràfic PDF
Grups de comunicació PDF
Indústries culturals PDF
Internet PDF
Les telecomunicacions PDF
La comunicació local PDF
Les polítiques de comunicació PDF
La llengua PDF
Nous reptes de la televisió en un context multiplataforma PDF
La premsa: una crisi antiga, llarga i agònica PDF
La publicitat. Adaptar-se als nous mitjans PDF
Les noves redaccions. Convergència PDF
Els mitjans comunitaris. La lluita pel reconeixement de les ràdios i televisions de base social PDF
Internet i participació democràtica PDF
Llengua catalana, mitjans i mercat PDF
Societat de la informació. Nous escenaris de la regulació PDF
La radiodifusió en el context de la societat xarxa: especulacions, certeses i esperances PDF
Diversitat i viabilitat de la televisió digital PDF
Fòrum de la Governança d'Internet. Balanç d'un lustre PDF
Els estudis d'audiència i la seva incidència en el sistema de comunicació PDF
Els estudis de comunicació a Catalunya PDF
La recerca en comunicació a Catalunya. Estat de la qüestió PDF
Selecció bibliogràfica recollida pel Portal de la Comunicació InCom-UAB PDF

Col·lecció Lexikon | Informes - 2


Subscriptors institucionals:
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

Amb la col·laboració científica de:
Fundacc. El barómetre de la comunicació i la cultura


Amb la col·laboració acadèmica de:
Observatori de Polítiques de Comunicació (OPC InCom-UAB)
Departament d’Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
Observatori de la Comunicació Local (OCL InCom-UAB) / URV / Diputació de Barcelona
Portal de la Comunicació (InCom-UAB)

Amb la participació d’autors de:
Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB)
Grup de Recerca en Comunicació Asterisc (URV)
Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (UNICA-UPF)
Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi de la Universitat Autònoma de Barcelona (GRISS-UAB)
Grup de Recerca en Estratègia i Creativitat Publicitàries de la Universitat Ramon Llull (URL)
Grup de Recerca en Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra (GRP-UPF)
Institut d’Anàlisi Econòmica, CSIC
Barcelona Media - Centre d’Innovació