Un projecte de:

Amb el suport de:

I el patrocini de:

Edició 2003-2004

Aquesta és la tercera edició de l'Informe de la comunicació a Catalunya, un projecte de l'Institut de la Comunicació (InCom) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que va néixer el juny de 2000 amb la finalitat d'analitzar i descriure regularment amb rigor i de forma plural el sector de la comunicació al Principat.

Al llarg d'aquestes tres edicions, l'Informe ha mantingut algunes característiques bàsiques, començant per la periodicitat biennal.

- Descarregar l'Informe complet (PDF)

Índex
Presentació PDF
Introducció PDF
La premsa PDF
La ràdio PDF
La televisió PDF
La publicitat PDF
El sector cinematogràfic PDF
Grups de comunicació PDF
Indústries culturals d'edició discontínua: editorail, fonogràfica, videogràfica, multimèdia PDF
Internet PDF
Les telecomunicacions PDF
La comunicació local PDF
Les polítiques de comunicació PDF
La llengua PDF
La informació en televisió: explicar i interpretar la realitat PDF
La televisió, el mitjà de referència en cas de conflicte PDF
La imatge en la societat del coneixement PDF
Internet en el context comunicatiu de Catalunya PDF
Transformacions i tendències de la indústria editorial a Catalunya PDF
Idees i comunicació. Experiències del Fòrum Universal de les Cultures - Barcelona 2004 PDF
Documentació i estudis. Selecció bibliogràfica (2002-2003) PDF
Documentació i estudis. Recull de tesis doctorals llegides a Catalunya (2002-2003) PDF
Documentació i estudis. Estudis universitaris PDF