Un projecte de:

Amb el suport de:

I el patrocini de:

Edició 2001-2002

L'Informe de la comunicació a Catalunya 2001-2002 és un projecte de l'Institut de la Comunicació (InCom) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que té com a objectiu principal oferir, de forma regular cada dos anys, una descripció actualitzada i una anàlisi aprofundida i plural dels diversos camps que configuren el sector de la comunicació al Principat.

El juny de 2000, se'n va presentar la primera edició, l'Informe de la comunicació a Catalunya 2000, que introduïa a Catalunya una línia força estesa a Europa: una monografia que presentava una visió global i sintètica del camp de la comunicació durant un període de referència; en aquell cas, 1998-1999.

La nova edició de l'Informe de la comunicació a Catalunya continua en aquesta línia analitzant el bienni 2000-2001, i arribant, quan ha estat possible, al mateix 2002, amb la finalitat d'esdevenir -o, millor, de tornar a esdevenir- una eina de suport a les polítiques de comunicació.

- Descarregar l'Informe complet (PDF)

Índex
Presentació PDF
Introducció PDF
La premsa PDF
La ràdio PDF
La televisió PDF
La publicitat PDF
El sector cinematogràfic PDF
Grups de comunicació PDF
Indústries culturals d'edició discontínua: editorial, fonogràfica, videogràfica, multimèdia PDF
Internet PDF
Les telecomunicacions PDF
La comunicació local PDF
Les polítiques de comunicació PDF
La llengua PDF
Els canvis en el sistema de comunicació PDF
Mundialització, opinió pública i identitat PDF
Els estudis sobre gènere i comunicació: una especialitat en auge PDF
El paper del periodista i les funcions del periodisme al segle XXI PDF
Europa i la indústria audiovisual PDF
Documentació i estudis. Selecció bibliogràfica (2000-2001) PDF
Documentació i estudis. Recull de tesis doctorals llegides a Catalunya (2000 i 2001) PDF
Documentació i estudis. Estudis universitaris oficials i homologats PDF
Documentació i estudis: Portal de la Comunicació PDF