Un projecte de:

Amb el suport de:

I el patrocini de:

Edició 2000

L'Informe de la comunicació a Catalunya 2001-2002 és un projecte de l'Institut de la Comunicació (InCom) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que té com a objectiu principal oferir, de forma regular cada dos anys, una descripció actualitzada i una anàlisi aprofundida i plural dels diversos camps que configuren el sector de la comunicació al Principat.

El juny de 2000, se'n va presentar la primera edició, l'Informe de la comunicació a Catalunya 2000, que introduïa a Catalunya una línia força estesa a Europa: una monografia que presentava una visió global i sintètica del camp de la comunicació durant un període de referència; en aquell cas, 1998-1999.

- Descarregar l'Informe complet (PDF)

Índex
Presentació PDF
Introducció PDF
La premsa PDF
La ràdio PDF
La televisió PDF
La publicitat PDF
El sector cinematogràfic PDF
Grups de comunicació PDF
Tres indústries culturals d'edició discontínua: editorial, fonogràfica, videogràfica PDF
Multimèdia i Internet PDF
Les telecomunicacions PDF
La comunicació local PDF
Les polítiques de comunicació PDF
La llengua PDF
La Xarxa a la premsa, la premsa a la Xarxa PDF
Comunicació i pensament estratègic a l'empresa PDF
Dret de la informació i ètica periodística PDF
La Unió Europea i la Societat de la Informació PDF
La imatge en la Societat de la Informació PDF
L'impacte cultural de les noves tecnologies PDF
L'espai català de comunicació en l'era digital PDF
Nous reptes per a les polítiques culturals a Catalunya PDF
El control democràtic de al televisió PDF
Comunicació política i noves tecnologies PDF
Documentació i estudis. Selecció bibliogràfica (1999) PDF
Documentació i estudis. Recull de tesis doctorals llegides a Catalunya (1998 i 1999) PDF
Documentació i estudis. Estudis universitaris PDF
Documentació i estudis. Webs d'interès PDF