Ja es pot consultar la Memòria InCom-UAB 2015, en línia

El document recull l'activitat investigadora i la producció científica de les persones que formen part dels diversos equips de l’InCom-UAB, així com les principals activitats realitzades de difusió i divulgació, pròpies i en col·laboració

Bellaterra, 02–05–2015. La memòria anual de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), corresponent a l’exercici 2015, ja es pot consultar en línia, a través del web institucional de l’InCom-UAB.

La publicació consta de 12 apartats: Presentació; Equip investigador i de gestió; Línies d’investigació; Grups de recerca; Convenis, acords i subvencions vigents; Recerca; Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014; Unitat de Comunicació i Gestió de la Informació (InCom-UAB); Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB); Activitats pròpies i en col·laboració; L’InCom-UAB als mitjans; i Pressupost.

Durant l’any 2015, el Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), reconegut com a Grup Consolidat de Recerca per la Generalitat de Catalunya (2014/SGR-01594), ha mantingut la seva activitat. I, al document, també es pot consultar la informació referent al Grup Comunicació, Esport i Jocs Olímpics (CEO-UAB); al Grup Comunicació, Migració i Ciutadania (CMC InCom-UAB); al Grup Comunicació i Responsabilitat Social (ComRess InCom-UAB); al Grup Comunicació i Salut (InCom-UAB); i al Grup Comunicació. Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB).

L’accés obert i gratuït del document respon al compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, que obliga als organismes públics retre comptes de les activitats desenvolupades en benefici del conjunt dels ciutadans.

Aquesta Memòria coincideix amb el final del segon i darrer mandat de José Luis Terrón Blanco al capdavant de l’Institut, després sis anys com a director del centre.

Per a més informació:

Memòria InCom-UAB 2015

 

Ya se puede consultar la Memòria InCom-UAB 2015, en línea

El documento recoge la actividad investigadora y la producción científica de las personas que forman parte de los distintos equipos del InCom-UAB, así como las principales actividades realizadas de difusión y divulgación, propias y en colaboración

Bellaterra, 02–05–2015. La memoria anual del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), correspondiente al ejercicio 2015, ya se puede consultar en línea, a través del web institucional del InCom-UAB.

La publicación consta de 12 apartados: Presentación; Equipo investigador y de gestión; Líneas de investigación; Grupos de investigación; Convenios, acuerdos y subvenciones vigentes; Investigación; Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014; Unidad de Comunicación y Gestión de la Información (InCom-UAB); Cátedra UNESCO de Comunicación (InCom-UAB); Actividades propias y en colaboración; El InCom-UAB en los medios; y Presupuesto.

Durante el año 2015, el Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), reconocido como Grupo Consolidado de Investigación por la Generalitat de Catalunya (2014/SGR-01594), ha mantenido su actividad. Y, en el documento, también se puede consultar la información referente al Grupo Comunicación, Deporte y Juegos Olímpicos (CEO-UAB); al Grupo Comunicación, Migración y Ciudadanía (CMC InCom-UAB); al Grupo Comunicación y Responsabilidad Social (ComRess InCom-UAB); al Grupo Comunicación y Salud (InCom-UAB); y al Grupo Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB).

El acceso abierto y gratuito del documento responde al cumplimiento de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de la Generalitat de Catalunya, que obliga a los organismos públicos rendir cuentas de las actividades desarrolladas en beneficio del conjunto de los ciudadanos.

Esta Memòria coincide con el final del segundo y último mandato de José Luis Terrón Blanco al frente del Instituto, después de seis años como director del centro.

Para más información:

Memòria InCom-UAB 2015