Ja teniu al vostre abast la Memòria InCom-UAB 2016

El document recull tota l’activitat desenvolupada pel centre de recerca, d’iniciativa pròpia o amb col·laboració amb altres entitats. Durant el 2016, s’han liderat 4 projectes d’investigació competitius

Bellaterra, 04–05–2015. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) acaba de publicar la Memòria InCom-UAB 2016, la primera del mandat d’Amparo Huertas Bailén com a nova directora de l’InCom-UAB des que va ser elegida el mes de gener de 2016, en substitució de José Luis Terrón. L’obra és consultable en línia.

Durant l’any 2016, a més d’incrementar-se l’activitat al Portal de la Comunicació (InCom-UAB), s’han mantingut totes les línies de recerca —que es defineixen al voltant d’aquests eixos: Esport, Migració, Responsabilitat Social, Salut i Videojocs—, així com la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) —que ha estat renovada fins el 2020— i els dos projectes editorials en marxa, la col·lecció d’eBooks pròpia de descàrrega gratuïta i l’elaborada en col·laboració amb l’Editorial UOC. Aquesta elevada activitat queda clarament reflectida a les xifres. Per exemple, el Portal de la Comunicació (InCom-UAB) ha aconseguit una mitjana de 4.700 visitants absoluts al dia, amb puntes de 5.500 visites; s’han liderat 4 projectes de recerca competitius; s’han signat 7 documents de col·laboració amb altres entitats i s’han presentat 24 ponències a diferents congressos i jornades de caràcter nacional i internacional.

En relació amb les noves iniciatives, cal destacar que l’any 2016 ha estat l’any de la conceptualització i gestació de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), un espai digital amb informació bàsica adreçat tant al sector acadèmic com al professional. A l’OCC (InCom-UAB), l’Informe de la comunicació a Catalunya ocuparà un espai clau.

Podeu consultar directament tota la informació, ben detallada, a la Memòria, atès que està disponible al web institucional de l’InCom-UAB.

Per a consultar la Memòria:

Memòria InCom-UAB 2016

 

Ya podéis consultar la Memòria InCom-UAB 2016

El documento recoge toda la actividad desarrollada por el centro de investigación, de iniciativa propia o en colaboración con otras entidades. Durante 2016, se han liderado 4 proyectos de investigación competitivos

Bellaterra, 04–05–2015. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) acaba de publicar la Memòria InCom-UAB 2016, la primera del mandato de Amparo Huertas Bailén como nueva directora del InCom-UAB desde que fue elegida el mes de enero de 2016, en sustitución de José Luis Terrón. La obra es consultable en línea.

Durante el año 2016, además de incrementarse la actividad en el Portal de la Comunicación (InCom-UAB) se han mantenido todas las líneas de investigación —que se definen alrededor de estos ejes: Deporte, Migración, Responsabilidad Social, Salud y Videojuegos—, así como la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB) —que ha sido renovada hasta 2020— y los dos proyectos editoriales en marcha, la colección de eBooks propia de descarga gratuita y la elaborada en colaboración con la Editorial UOC. Esta elevada actividad queda claramente reflejada en las cifras. Por ejemplo, el Portal de la Comunicación (InCom-UAB) ha conseguido una media de 4.700 visitantes absolutos al día, con puntas de 5.500 visitas; se han liderado 4 proyectos de investigación competitivos; se han firmado 7 documentos de colaboración con otras entidades y se han presentado 24 ponencias en distintos congresos y jornadas de carácter nacional e internacional.

En relación con las nuevas iniciativas, cabe destacar que el año 2016 ha sido el año de conceptualización y gestación del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), un espacio digital con información básica dirigido tanto al sector académico como al profesional. En el OCC (InCom-UAB), el Informe de la comunicació a Catalunya ocupará un espacio clave.

Podéis consultar directamente toda la información, bien detallada, en la Memòria, dado que está disponible en el web institucional del InCom-UAB.

Para consultar la Memoria:

Memòria InCom-UAB 2016