L’InCom-UAB publica la memòria anual corresponent al 2017

L’any 2017, en el qual l’InCom-UAB ha commemorat el seu 20è aniversari, ha estat ple d’activitats. Les més destacades són: la presentació de la novena edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya i la posada en marxa d’un nou projecte digital, l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB)

Bellaterra, 19–03–2018. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) acaba de publicar en línia la Memòria InCom-UAB 2017. El document recull de forma detallada informació sobre tota l’activitat realitzada durant aquest any, en el qual el centre de recerca ha arribat al seu 20è aniversari.

Durant el 2017 ha estat presentat l’últim projecte digital del centre, l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), la presentació pública del qual va ser el mes de juny. I, en relació a la consolidació dels projectes que són part indiscutible de la identitat de l’InCom-UAB, cal destacar la publicació de la novena edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya corresponent al bienni 2015-2016 i presentat el mes de setembre, i el manteniment, contínuament actualitzat, del Portal de la Comunicació (InCom-UAB).

A més, continuen actius els seus dos projectes editorials. Per una banda, s’han editat 2 obres de la col·lecció pròpia eBooks InCom-UAB Publicacions , entre les quals destaca una obra editada en homenatge a Martín Barbero amb motiu del 30è aniversari del seu llibre De los medios a las mediaciones. Per l’altre, s’han publicat 4 obres dins de la col·lecció Atlántica de Comunicación, que es duu a terme en col·laboració amb l’Editorial UOC i que té com a objectiu principal la difusió en castellà d’investigacions desenvolupades a Brasil.

L’equip InCom-UAB reuneix a més de 80 persones. Als 35 convenis vigents anteriors, se n’hi han sumat 6 més durant el 2017. Pel que fa a la difusió de les investigacions, s’han publicat 13 articles científics, s’ha participat directament en 8 llibres i s’han presentat 21 ponències a congressos i trobades acadèmiques.

Per últim, cal afegir que el 5 de febrer del 2018, coincidint amb el tancament de la Memòria, es va conèixer la renovació del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) com a grup consolidat de recerca per al període 2017?2019 (2017/SGR-760). Aquest grup està coordinat per la Dra. Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB des de l’any 2016.

Per a més informació:

INSTITUT DE LA COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (INCOM-UAB) (2018): Memòria InCom-UAB 2017 [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB).

 

El InCom-UAB publica la memoria anual correspondiente a 2017

El año 2017, en el que el InCom-UAB ha conmemorado su 20º aniversario, ha estado lleno de actividades. Las más destacadas son: la presentación de la novena edición del Informe de la comunicació a Catalunya y la puesta en marcha de un nuevo proyecto digital, el Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB)

Bellaterra, 19–03–2018. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) acaba de publicar en línea la Memòria InCom-UAB 2017. El documento recoge de forma detallada información sobre toda la actividad realizada durante este año, en el cual el centro de investigación ha llegado a su 20º aniversario.

Durante el año 2017 ha sido presentado el último proyecto digital del centro, el Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), la presentación pública del cual fue en junio. Y, en relación a la consolidación de los proyectos que son parte indiscutible de la identidad del InCom-UAB, hay que destacar la publicación de la novena edición del Informe de la comunicació a Catalunya correspondiente al bienio 2015-2016 y presentado el mes de septiembre, y el mantenimiento, continuamente actualizado, del Portal de la Comunicación (InCom-UAB).

Además, continúan activos sus dos proyectos editoriales. Por un lado, se han editado 2 obras de la colección propia eBooks InCom-UAB Publicacions , entre las que destaca la obra editada en homenaje a Martín Barbero con motivo del 30º aniversario de su libro De los medios a las mediaciones. Por otro, se han publicado 4 obras dentro de la colección Atlántica de Comunicación, que se lleva a cabo en colaboración con la Editorial UOC y que tiene como objetivo principal la difusión en castellano de investigaciones desarrolladas en Brasil.

El equipo InCom-UAB reúne a más de 80 personas. A los 35 convenios vigentes anteriores, se han sumado 6 más durante 2017. Con respecto a la difusión de las investigaciones, se han publicado 13 artículos científicos, se ha participado directamente en 8 libros y se han presentado 21 ponencias a congresos y encuentros académicos.

Por último, hay que destacar que el 5 de febrero de 2018, coincidiendo con el cierre de la Memoria, se conoció la renovación del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) como grupo consolidado de investigación para el periodo 2017?2019 (2017/SGR-760). Este grupo está coordinado por la Dra. Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB desde el año 2016.

Para más información:

INSTITUT DE LA COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (INCOM-UAB) (2018): Memòria InCom-UAB 2017 [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB).