Missió

La principal finalitat de l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB) és la recerca, la formació especialitzada, la divulgació social de coneixements i la prestació de serveis avançats en comunicació, amb una atenció preferent per les innovacions i, en general, pels nous reptes que representa la Societat de la Informació.

L’InCom-UAB es proposa facilitar als investigadors en comunicació l’entorn i les eines per a desenvolupar la seva tasca de recerca, difondre el coneixement, i fomentar la formació de joves investigadors, en el marc d’un model d’organització basat en la innovació i l’actualització de coneixement, i en la participació de l’equip professional en la planificació estratègica i la gestió del centre.

L’activitat de l’InCom-UAB es basa en l’autonomia i rigor universitari, compromesa amb els principis ètics i democràtics, proposant-se contribuir, des de l’àmbit acadèmic, al desenvolupament de l’espai català de comunicació, promovent la recerca en aquest àmbit i potenciant la presència del català en projectes acadèmics de dimensió internacional, especialment a través de les noves tecnologies.