L’Informe

L’Informe de la comunicació a Catalunya és una publicació biennal que ofereix una descripció actualitzada i una anàlisi aprofundida i plural dels diversos camps que configuren el sector de la comunicació a Catalunya, que s’ha consolidat com un referent pels investigadors, acadèmics, professionals i responsables de les polítiques de comunicació del nostre país.

Fidel als criteris establerts des de la primera edició, l’any 2000, l’Informe manté el caràcter d’obra col·lectiva. La UAB aporta gran part d’autors de l’Informe, però també n’hi ha que pertanyen a d’altres universitats i grups de recerca, o institucions o empreses dels sector de la comunicació.

 

Més d’una dècada d’anàlisi de la comunicació a Catalunya

Aquesta sèrie d’informes, dedicats a descriure i analitzar els diversos sectors de la comunicació, es va iniciar amb l’objectiu d’oferir una visió global i sintètica de la comunicació que, més enllà del seu ús acadèmic, pogués esdevenir una eina de suport a les polítiques de comunicació del país. Ara, en la perspectiva de més d’una dècada d’anàlisi de la comunicació a Catalunya, aquests informes permeten fer una nova aportació: facilitar l’anàlisi de l’evolució del sistema i, en conseqüència, ajudar a interpretar millor els reptes de futur. Els estudis sobre Estructura i Polítiques de Comunicació, àmbit del qual forma part aquest Informe, ja no solament han de descriure amb rigor el sistema dels mitjans, sinó que també han de saber interpretar-ne les tendències.

 

Estructura de l’Informe

L’Informe de la comunicació a Catalunya 2009–2010 està estructurat en tres grans apartats. La primera part analitza sintèticament la situació dels diversos mitjans (premsa, ràdio, televisió i sector cinematogràfic), també les indústries culturals d’edició discontínua i diversos temes transversals que afecten el conjunt del sistema comunicatiu català (polítiques de comunicació, publicitat, grups de comunicació, internet i telecomunicacions), a més de tractar dos aspectes clau d’aquest sistema: la comunicació local i la llengua. La segona part, amb un enfocament més assagístic, aprofundeix en els trets més característics del sector comunicatiu durant el període estudiat. I la tercera part sistematitza l’estat de la recerca i els estudis de comunicació a Catalunya.

 

Suport institucional

Des de l’any 2000, en que es va publicar la primera edició, l’Informe ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de Gas Natural Fenosa (entre els anys 2000 i 2009, Gas Natural).

D’altra banda, cal destacar l’acord entre l’InCom-UAB i la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC), responsable de l’elaboració del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, per facilitar com a col·laboradors científics, de manera sistemàtica i adaptada a les necessitats de l’Informe, les dades estadístiques sobre audiències i consums culturals a Catalunya, amb precisió comarcal.

Per a l’edició corresponent al bienni 2009–2010, l’obra també ha comptat amb institucions col·laboradores, com a subscriptors institucionals (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) i donant suport a l’elaboració dels continguts d’algun dels capítols i apartats: Diputació de Barcelona; Asterisc. Grup d’Investigació en comunicació de la Universitat Rovira i Virgili (URV); Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (UNICA-UPF); Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi de la Universitat Autònoma de Barcelona (GRISS-UAB); Grup de Recerca en Estratègia i Creativitat Publicitàries de la Universitat Ramon Llull (URL); Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE-CSIC); Barcelona Media-Centre d’Innovació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

 

Visita el sitio web del Informe