Recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI als mitjans audiovisuals (2017) – OCC InCom-UAB

Recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI als mitjans audiovisuals (2017)

Per | 07/11/2018

+ info: CAC (2017) 

Guia d’estil per ajudar als professionals de la comunicació a oferir una informació de qualitat sobre persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

El nou marc jurídic europeu ha fet possible un canvi de visió social envers les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI), a partir de l’esforç continuat d’informació, sensibilització i divulgació dels drets de les persones. Cal avançar en la construcció de noves referències i nous models que tinguin com a eix d’actuació les relacions basades en la igualtat i el respecte. També cal treballar per entendre la diferència com a oportunitat i no com a dificultat. En aquest aprenentatge social els mitjans de comunicació tenen una importància cabdal: mostrant les diferents realitats socials, no permetent la difusió de continguts que puguin fomentar o justificar l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, difonent la denúncia dels fets discriminatoris i presentant bones pràctiques en relació amb la igualtat i amb la no-discriminació.

Aquest document vol esdevenir una eina de treball i de guia, principalment per als professionals dels mitjans de comunicació, com també per a les productores audiovisuals i de l’àmbit de la publicitat. S’ha considerat necessari incorporar-hi en primer lloc un glossari amb termes relacionats amb la construcció del gènere per facilitar l’ús adequat dels termes i aclarir conceptes. A continuació, hi trobareu recomanacions generals, sobretot quant al llenguatge i els recursos gràfics, seguides de consideracions específiques per a la informació, la ficció i la publicitat. Aquestes recomanacions són extensives també a les xarxes socials dels mitjans, per exemple, quant a la moderació de fòrums o comentaris a imatges i notícies.

You must be logged in to post a comment Login