15/12/2020 Crida d’articles: Dones Centreamericanes. Escriptures Disperses a la globalitat (1900-2000)

Per | 04/03/2020

+ info: Lectora: revista de dones i textualitat

El dossier número 27 de Lectora. Revista de dones i textualitat es proposa investigar les escriptures de dones centreamericanes a partir d’experiències personals i professionals que freqüentment van suposar moviments a través de diferents espais i interaccions en diferents camps culturals. D’aquí que, en aquest dossier, “escriptures disperses a la globalitat” faci referència a textos gestats i disseminats en diversos espais geogràfics per raons de migració, exilis, diàspores o estades professionals de dones centreamericanes en diferents moments històrics del segle XX. La llarga tradició migratòria centreamericana, i la pròpia configuració de l’istme com a “zona de trànsit” (Pérez Brignoli) des de temps colonials, fa que aquest dossier vulgui visibilitzar una genealogia d’escriptures de dones, la presència de la qual en diferents mapes literaris, regionals i globals, posa en evidència una literatura forjada per intensos intercanvis culturals i estètics. Aquesta visibilització ens sembla necessària ja que, encara que les dimensions globals de les escriptures de dones centreamericanes són una realitat, existeix un desconeixement de les mateixes als centres metropolitans de cultura, fins i tot a Amèrica Llatina (universitats, antologies, conferències, revistes especialitzades, etc.). Aquesta absència té a veure amb la situació perifèrica de l’Amèrica Central a la geopolítica mundial.

Correlativament, en aquest dossier es pretén reflexionar sobre les trajectòries de mobilitat professional que han caracteritzat a les escriptores centreamericanes, així com les seves implicacions. A causa d’una limitada autonomització professional i a la inestabilitat política de l’istme (cops d’estat, intervencions nord-americanes, dictadures, guerres, persecució, impunitat), aquestes dones han transitat, durant el segle XX, a través de diferents pràctiques culturals, polítiques i literàries per configurar una participació multidimensional, que va des d’allò estrictament literari fins la seva implicació en projectes editorials, el periodisme, la gestió cultural, les arts visuals i l’activisme polític. Des d’aquesta mobilitat –geogràfica i professional–, aquest dossier explorarà els diàlegs que escriptores i intel·lectuals centreamericanes han establert amb interlocutors i interlocutores de diversos camps culturals i d’orígens identitaris plurals (socials, geogràfics i ètnics).

Considerem productiu aprofundir en l’establiment d’aliances i xarxes a nivell regional, llatinoamericà, transatlàntic, i també del nord i el sud global, per part de dones escriptores, artistes i intel·lectuals centreamericanes. En aquest sentit, adquireixen particular importància, per a aquest dossier, la localització i l’estudi de cartes, les col·laboracions en diaris i revistes impreses, les correspondències periodístiques i les participacions polítiques i culturals en diferents èpoques, ja que constitueixen un espai privilegiat per examinar les aspiracions cosmopolites i/o feministes, les ànsies d’experimentació estètica i de reapropiació cultural d’aquestes dones.

Per tant, aquest dossier accepta articles que documentin i analitzin aquestes escriptures disperses en espais globals en el període de 1900 fins al 2000. Com s’han fusionat els processos i les experiències de les intel·lectuals centreamericanes en aquestes escriptures? De quina manera ens informen sobre transgressions i exploracions a nivell simbòlic i estètic? Com han contribuït al pensament i als debats universals? Quines han estat les seves propostes a nivell polític, social i cultural? Fins a quin punt aquestes escriptures disperses, pel què fa a la seva globalitat, reforcen els ciments de les seves obres? Aquestes són algunes de les preguntes a les que el dossier pretén donar resposta.

Les editores d’aquest dossier són la Dra. Tania Pleitez (Universitat Autònoma de Barcelona) i la Dra. Mónica Albizúrez (Universität Hamburg).