Corregir mata. Pau Vidal (2020)

Per | 01/04/2020

+ info: Editorial Viena

Les autoritats lingüístiques adverteixen que la llengua encarcarada i l’hiperpurisme poden perjudicar greument la salut dels parlants i de la gent del voltant

La llengua catalana està amenaçada per dues forces tan poderoses com són el castellà de la repressió i l’anglès de la globalització i la revolució digital. El temor pel futur de la llengua ha fet revifar un purisme lingüístic antiacadèmic que sembra el desconcert entre els parlants.