La memòria del Consell de la Informació de Catalunya (2019)

Per | 02/06/2020

+ info: Fundacio CIC

El 2019 ha estat un exercici carregat d’activitat i on el Consell de la Informació de Catalunya ha fet un pas endavant en sintonia amb la societat civil i el públic en general. D’una banda, les jornades organitzades pel CIC al llarg de l’any en col·laboració amb el Col.legi de Periodistes, la Universitat Autònoma i la Federación de Periodistas de España (FAPE) han comptat amb una audiència diversa i molt orientada vers l’examen de la pràctica deontològica als mitjans de comunicació i els objectius proposats pels diferents ponents. D’altra banda, el nombre de queixes i els punts del Codi esgrimits fan pensar en un augment de l’exigència a  la nostra societat  d’una premsa independent+,  acurada i de qualitat,  com espot constatar amb la lectura detallada de les reclamacions rebudes.