Agressions, l’única excusa dels mitjans per parlar d’LGTBI-fòbia

Per | 21/10/2020

+ info: media.cat (Vicent Canet)

Els mitjans tendeixen a mirar cap a les persones LGBTI només quan es produeix violència física i verbal. Lluny d’explicar aquesta violència LGBTI-fòbica com un fet sistèmic, les informacions tendeixen a presentar aquests casos com a episodis aïllats. Queden fora del focus les dones del col·lectiu: lesbianes, bisexuals i ‘trans’ hi estan infrarepresentades.

Tot i la millora produïda en els darrers anys en l’abordatge que fan els mitjans de la violència LGBTI-fòbica, assenyalada pels responsables dels Observatoris contra l’Homofòbia català i valencià, encara hi ha molt camí per recórrer: invisibilitat de la violència que pateixen les dones lesbianes, bisexuals i trans; poca representació de les diferents violències que pateix el col·lectiu LGBTI; absència de context per abordar la informació més enllà del succés, i anar més enllà en les informacions que generen les organitzacions LGBTI-fòbiques i que no tenen a veure amb agressions, ja que les agressions físiques i verbals són les formes de violència LGBTI-fòbica que els mitjans solen fer més visibles.