Las marcas públicas de calidad en alimentación. Claves para conseguir marcas regionales fuertes. Pilar Buil (2020) – OCC InCom-UAB

Las marcas públicas de calidad en alimentación. Claves para conseguir marcas regionales fuertes. Pilar Buil (2020)

Per | 15/01/2021

L’ús de les marques públiques de qualitat és una estratègia que facilita la identificació de la qualitat dels productes del sector alimentari. Ajuden a certificar una qualitat diferenciada i responen a una estratègia pública-privada col·laborativa que té com a finalitat aconseguir un bé comú: promoure el sector alimentari regional. En aquesta investigació hem estudiat les característiques de les 18 marques compartides de qualitat agroalimentària multiproducte de titularitat pública d’àmbit regional impulsades per les Comunitats Autònomes a Espanya. Ho fem des de la perspectiva del seu propietari, l’Administració pública, i està orientada al branding. Analitzem la naturalesa pròpia d’aquestes marques, la seva història, per què es creen i com ha de ser la seva identitat, la seva promoció i la seva gestió. Així mateix, determinem quins són els factors clau que ajuden a construir marques públiques compartides de qualitat fortes. Es presenta un model de gestió d’aquestes marques que facilita el seu desenvolupament en el temps i la seva eficàcia comunicativa.

+ info: tdx.cat

You must be logged in to post a comment Login