TOUS Heritage: l’arxiu històric com a eina comunicadora de futur – OCC InCom-UAB

TOUS Heritage: l’arxiu històric com a eina comunicadora de futur

Per | 30/03/2022

Per: Redacció OCC InCom-UAB

Els Dimecres del CRICC (Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura) tornen en format presencial amb la presentació del projecte “TOUS HERITAGE: Un cas d’èxit en la comunicació de valors d’empresa”,un treball sobre comunicació corporativa i de valorització de la marca. La finalitat de TOUS Heritage és explicar la trajectòria històrica de TOUS amb una narrativa creativa. S’havia de presentar al 2020 per commemorar el centenari però, degut a la pandèmia Covid-19, aquest acte i l’obertura al públic del Museu i Arxiu Joieria TOUS s’ha aplaçat fins ara.

La taula rodona va tenir lloc a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (FIMA) de la Universitat de Barcelona el dimecres 23 de març de 2022, on està ubicat el CRICC. El Dr. Miquel Termens, degà de la Facultat, va obrir la presentació. Termens considera que TOUS Heritage és un clar exemple d’èxit d’investigació i de transferència del coneixement a la societat des de la universitat-empresa. Termens defensa que aquest projecte acosta tothom l’experiència del cas de la marca centenària de joieria TOUS, present a 46 països, amb més de 700 botigues i amb una plantilla de més de 4.000 professionals. Amb aquesta iniciativa, TOUS ha recuperat els valors del llegat del seu passat centenari, en relació amb el seu compromís ètic, i també lligat a la creativitat i la innovació. En aquest projecte conflueixen els valors del llegat del patrimoni d’aquesta marca de joieria i la valorització de l’expertesa de la facultat, explica el degà de la FIMA.

La directora del CRICC, Anna Villarroya, modera la taula rodona. Segons les seves paraules, “el projecte TOUS Heritage vol visibilitzar i posar en valor una recerca que té impacte social, una recerca susceptible de generar canvis a la societat i de transformar-la”. Segons Villarroya, aquest és clarament: “Un cas d’innovació social que pot servir de referent a altres empreses”. Per explicar el projecte, que també ha estat com una aventura, a la seva presentació han participat Rosa Tous Oriol, vice presidenta corporativa de TOUS; Anna Mas Espinalt, tècnica d’arxiu delMuseu de TOUS Heritage; Carmen García Meilán, professora de la FIMA i coordinadora del projecte, i Jordi Andreu Daufí, professor de la FIMA i director del projecte.

Rosa Tous explica que el projecte TOUS Heritage s’ha desenvolupat en el període comprès entre el 2015 i el desembre del 2019 i ha aconseguit els seus objectius: la creació i implementació del subsistema de gestió de la documentació i objectes semiactius i històrics de la companyia; la creació de l’espai virtual, la pàgina web TOUS Heritage i, per últim, la creació de l’espai físic, el Museu i Arxiu Joieria TOUS. La finalitat de TOUS Heritage és explicar la trajectòria històrica de TOUS a partir de mostrar fets objectius i, a més a més, amb una narrativa innovadora. El projecte s’havia de presentar al 2020 per commemorar el centenari però degut a la pandèmia Covid-19 s’ha aplaçat la seva projecció pública fins ara.

Molt més que la commemoració d’un centenari

El professor de la FIMA i director del projecte, Jordi Andreu Daufí, diu que “la proposta que els van presentar a TOUS des de la Universitat anava més enllà del centenari i pretenia que el projecte durés per sempre i, d’aquí, neixen l’arxiu i el museu virtual integrats en el negoci de la empresa”. L’objectiu era fer un instrument de comunicació i, arran d’això, es va generar l’espai TOUS Heritage, basat en els valors de l’empresa. Però, a més, seguint la funció de qualsevol arxiu-museu, el projecte exigia comunicar certificadament i verificadament: “Volíem dotar a l’empresa d’un instrument de gestió d’intangibles, és a dir, un compliance de comunicació”, diu Andreu Daufí.

El director del projecte vol remarcar que no es van plantejar fer un projecte tradicional: “No volíem un ‘regalet’ per al moment del centenari sinó una cosa per sempre, com les joies que són un regal puntual però són per tota la vida”. S’havia d’integrar el projecte en el dia a dia de l’empresa i aquest s’havia de recolzar en els seus valors. D’aquesta manera van arribar a proposar associar els valors de l’empresa (el treball en equip, la passió pel client, la creativitat, el compromís i la globalitat) amb icones concretes fruit de peses emblemàtiques d’aquesta joieria (un nen i una nena agafats de la ma, el cor, la rosa d’abril, un anell i l’osset). Així va sorgir la història en valors.

En definitiva, la finalitat era és explicar la trajectòria històrica de TOUS amb evidències demostrables, amb una narrativa creativa i innovadora que permetés a la companyia disposar d’un instrument diferenciador de comunicació corporativa en el sector. TOUS Heritage és fruit del treball conjunt dels departaments de la companyia, de les persones rellevants a la història de l’empresa i de l’equip promotor del projecte així com d’altres persones que han viscut experiències úniques i històriques. El punt de partida per a la formació de l’equip de treball ha estat interrelacionar i integrar les diferents perspectives, necessitats i expectatives de totes les parts interessades amb la finalitat d’aconseguir un projecte realment corporatiu.

Tot va començar a agafar forma amb l’inventari del fons documental i de la col·lecció museística…

Rosa Tous constata que hi ha mercats que els hi han demanat la legitimació i que ara ja poden corroborar jurídicament que estan en el món de la joieria des de l’any 1920. Tot va començar a agafar forma amb l’inventari del fons documental i de la col·lecció museística amb la incorporació de l’Anna Mas Espinalt, tècnica d’arxiu del Museu de TOUS HERITAGE seguint un criteri tècnic. Documentar i identificar tot el material era bàsic per a la creació del museu i alhora era necessari per acreditar la historia. La coordinadora del projecte, Carmen García Meilán, ressalta la importància de la gestió documental i que “no només és una tasca d’arxiu pura i dura sinó que en aquest cas s’han buscat fons documentals també vives. Hem utilitzat l’ingeni per aportar valor a l’empresa. I tot el procés, amb l’objectiu de trobar aquest fil narratiu”.

L’eix vertebrador de la narrativa plantejada pel projecte són els valors corporatius. “El relat pot explicar-se a través de la línia temporal dels fets (seqüència cronològica), o bé de forma més innovadora, com és el cas de TOUS Heritage, que mostra les fites essencials de la història de TOUS en clau de compliment dels valors de la companyia”, afegeix Jordi Andreu. Segons Carmen García, es tracta d’explicar la història però generant un recorregut en el futur.

La construcció de TOUS Heritage ha comportat la creació i implantació d’una part del sistema de gestió documental de la companyia. En concret, del subsistema de gestió de la documentació i objectes semiactius i històrics (SGDOSH). S’ha fet servir la tecnologia Sharepoint per a la gestió documental. Per tant, TOUS Heritage no és un simple repositori, explica la tècnica de l’arxiu a la presentació del projecte.

Noves experiències vitals per empleats, clients, treballadors i públics interessats

Rosa Tous afirma que el museu ara obrirà les seves portes a grups reduïts i amb cita prèvia. Aquest projecte té molt sentit per mantenir el llegat, però aquesta història s’ha de seguir escrivint, diu Rosa Tous. El museu ésun espai que permet la transmissió d’informació com a corporate welcome adreçada a nous treballadors de TOUS així com també és un espai d’inspiració per noves col·leccions. Però, alhora, Rosa Tous planteja que també vol que sigui una experiència vivencial pels visitants.

Carmen García Meilán destaca que aquests tipus de projectes posen en valor els documents històrics, que són vitals per la supervivència de l’empresa. En paraules de Jordi Andreu, ara TOUS pot acreditar la seva història a partir de documents i també jurídicament. Andreu pensa que la documentació ha passat de ser un intangible a un tangible.

Rosa Tous explica que ella volia un projecte “útil, utilitzat i utilitzable”, però considera que, sobretot, és molt important que assoleixi la funció de “compartir, experimentar, inspirar i submergir en el passat, present i futur de la companyia a empleats, clients i investigadors perquè en tinguin una major comprensió i sentin que també formen part d’aquesta història”.

Enllaç a la sessió:

https://www.youtube.com/watch?v=OoH0GQ3q5q0&t=14s

You must be logged in to post a comment Login