Qui més anuncia, més ven: història de la publicitat a Girona. Lluís Costa (2021) – OCC InCom-UAB

Qui més anuncia, més ven: història de la publicitat a Girona. Lluís Costa (2021)

Per | 12/05/2023

Llibre: Lluís Costa fa un recorregut complet per la progressiva incardinació de les pràctiques publicitàries en el desplegament de la Girona contemporània.

Cal veure aquest llibre com una peça dins d’un conjunt que acaba de contenir una aproximació històrica general a Girona i les seves comarques, des de la perspectiva de la comunicació, on es constata la contribució de les iniciatives publicitàries a la modernització de la vida gironina i el seu desvetllament econòmic. Estableix l’itinerari complet des de la ciutat tradicional, que es perpetua a partir de les inèrcies, fins a la connexió amb tots els atributs de la modernitat consumista, accelerats en el cas gironí per l’impacte del turisme. El passeig culmina documentant-nos sobre la presència perceptible i homologada de la publicitat en tots els espais públics gironins (els paisatges sonors, les iconografies, els reclams de comportaments, l’orientació de necessitats, la proposta d’identificacions).

Més informació: Enllaç 

You must be logged in to post a comment Login