Informe

L’Informe de la comunicació a Catalunya és una publicació biennal que ofereix una descripció actualitzada i una anàlisi aprofundida i plural dels diversos camps que configuren el sector de la comunicació a Catalunya, que s’ha consolidat com un referent pels investigadors, acadèmics, professionals i responsables de les polítiques de comunicació del nostre país.


 

Fidel als criteris establerts des de la primera edició, l’any 2000, l’Informe manté el caràcter d’obra col·lectiva. La UAB aporta gran part d’autors de l’Informe, però també n’hi ha que pertanyen a d’altres universitats i grups de recerca, o institucions o empreses dels sector de la comunicació.

 

Més d’una dècada d’anàlisi de la comunicació a Catalunya

Aquesta sèrie d’informes, dedicats a descriure i analitzar els diversos sectors de la comunicació, es va iniciar amb l’objectiu d’oferir una visió global i sintètica de la comunicació que, més enllà del seu ús acadèmic, pogués esdevenir una eina de suport a les polítiques de comunicació del país. Ara, en la perspectiva de més d’una dècada d’anàlisi de la comunicació a Catalunya, aquests informes permeten fer una nova aportació: facilitar l’anàlisi de l’evolució del sistema i, en conseqüència, ajudar a interpretar millor els reptes de futur. Els estudis sobre Estructura i Polítiques de Comunicació, àmbit del qual forma part aquest Informe, ja no solament han de descriure amb rigor el sistema dels mitjans, sinó que també han de saber interpretar-ne les tendències.

 

Edicions

  1. 2017-2018
  2. 2015-2016
  3. 2013-2014
  4. 2011-2012
  5. 2009-2010
  6. 2007-2008
  7. 2005-2006
  8. 2003-2004
  9. 2001-2002
  10. 2000