El uso de las redes sociales (2014)

 

El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación. La investigación en España y Brasil

Carme Ferré Pavia (ed.) (2014): El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación. La investigación en España y Brasil. Bellaterra : Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

ISBN 978-84-942706-0-4

– Descarregar el llibre en format PDF (DDD)

SINOPSI:

Trobar un equilibri entre la narrativa divulgadora, la referència a la investigción empírica i la reflexió didàctica no és senzill. En la present obra, les autores ho han intentat, fent-ho al voltant de les investigacions pròpies a banda i banda de l’Atlàntic, algunes d’elles inèdites. La monografia exposa els resultats de recerca de dos grups universitaris dedicats a l’estudi de les noves tecnologies i les seves implicacions socials. La perspectiva comparativa es justifica en l’abast global dels canvis que les xarxes socials han implicat, tant en el nostre context com en altres països, i hem escollit col·laborar amb un grup d’un país emergent i amb gran expansió tecnològica en aquesta obra d’abast internacional .

El grup que coordina aquest treball, Comunicació i Responsabilitat Social (Comress Incom-UAB), de la Universitat Autónonoma de Barcelona i vinculat al Insituto de la Comunicació, es dedica a la investigació empírica amb una perspectiva de la responsabilitat social de la comunicació, tant de ciutadans, professionals, com d’empreses. Els seus diversos estudis sobre xarxes socials donen peu a una part dels capítols.

Comress-Incom UAB va néixer el 2009 davant la constatació i preocupació, des de 2007, que les empreses de comunicació podien reclamar la responsabilitat d’altres sectors econòmics però rarament implementaven i divulgaven la seva. L’ètica, la visibilitat de temes socials, la participació ciutadana, la espectucularización de la informació, la qualitat d’aquesta i la RSC formen part de les seves línies d’estudi.

El grup brasiler que participa en aquesta obra també porta a terme estudis des de la comunicació i les seves noves tecnologies. El Centre de Convergència de Nous Mitjans (CCNM) és un grup interdisciplinari de recerca de la Universitat Federal de Mines Gerais (UFMG), al Brasil. Coordinat per la professora Regina Helena Alves da Silva, el CCNM desenvolupa activitats d’investigació, educació i extensió des de 2004.

Actualment, les discussions del grup s’organitzen al voltant de dos centres de recerca (Estudis en Intermídias i Estudis Urbans), a més de dos laboratoris d’idioma i experimentació de llenguatge: el Laboratori de Convergència i el d’Assaigs de Llenguatge Digital. La investigació s’articula en estudis individuals dels participants del grup a més de treballs col·lectius, incloent monografies, treballs de màster, investigacions finançades i acords de cooperació internacional. Les implicacions polítiques, socials i culturals dels megaesdeveniments esportius, observats en els mitjans de comunicació i connexions urbanes, configuren la principal preocupació del grup en aquest moment.

La perspectiva empírica, aplicada i amb implicació social uneix el caràcter d’aquests dos equips de caràcter multidisciplinari i interuniversitari que col·laboren en aquesta monografia. Les xarxes socials centren especialment aquesta exposició, tot i que en l’àmbit plural d’Internet: s’analitza des de la col·laboració ciutadana a través de Facebook i Twitter, fins com han canviat les empreses periodístiques en aquest context d’evolució tecnològica, passant pel repte de regular la privacitat de les xarxes o observar l’ús ètic de les xarxes socials en les campanyes polítiques.

En gairebé tots els capítols es narren els resultats de recerques pròpies, encara que no hem descartat l’estudi d’altres fonts acadèmiques per no menyscabar els temes que s’havien de tenir en compte però que encara no han estat abordats per cap dels dos equips. Com dèiem, s’ha combinat la narrativa dels resultats propis amb la divulgació, i l’abast dels reptes que protagonitzen les xarxes socials i el seu ús no era total sense contemplar els aspectes legals de la seva regulació i les experiències de l’infoentreteniment a través de les xarxes.

Les autores de la UAB són: Carme Ferré Pavia (autora i editora, directora de Comress InCom-UAB), Catalina Gayà, Elisabeth Roura i Núria Simelio; Ana I. Bernal és membre de Comress-Incom UAB i doctora per la Universitat de Màlaga. Per la part brasilera, són de la UFMG: Regina Alves da Silva, directora de l’CCNM, Geane Alzamora, Carolina Braga, Lorena Tárcia i Joana Ziller.