Línies prioritàries d’investigació

L’InCom-UAB, a través dels seus investigadors i grups de recerca vinculats, desenvolupa les següents línies prioritàries de recerca.

– Comunicació de proximitat
– Comunicació i cultura digital
– Comunicació i esport
– Comunicació i salut
– Comunicació pel canvi
– Educomunicació
– Estructura de la comunicació
– Estudis dels videojocs
– Ètica periodística
– Comunicació i gènere
– Periodisme de qualitat
– Llengua i mitjans
– Migració i comunicació
– Mitjans i pluralisme
– Participació ciutadana
– Polítiques de comunicació
– Pràctiques culturals i cohesió social
– Responsabilitat Social Corporativa
– Sociabilitat i identitat digitals
– Humanitats digitals

– Comunicació i Lgtbi