Projectes d’investigació, sensibilització i cooperació – Liderats

Projectes liderats (en curs)

 Contribució a la creació del programa de postgrau en periodisme a l’escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic)” (2019–2020)

Investigadora principal: Dra. María Dolores Montero Sánchez

Entitat finançadora: Fundació Autònoma Solidària (FAS)

Referència concessió: XXXVI Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB (FSXXXVI-005)

Institucions participants: Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) i Escola de Jornalismo de Maputo (Moçambic)

Període de vigència: 01–07–2019 a 30–06–2020

Quantitat concedida: 8.000,00 €

Investigadors/es participants: (4) Per part de la Càtedra Unesco de Comunicació (InComUAB): María Dolores Montero Sánchez; Maria Corominas Piulats. Per part de l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic): Tomás José Jane, Eulalio Mabuie.

 

Projectes liderats (finalitzats)

“Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3” (2018–2019)

Investigadora principal: Dra. Amparo Huertas Bailén

Entitat finançadora: Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Referència concessió: Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa, per a l’any 2017 (2017 RELIG 00003)

Institucions participants: InCom-UAB

Període de vigència: 18–07–2018 a 19–10–2019

Quantitat concedida: 6.000,00 €

Investigadors/es participants: (5) Amparo Huertas Bailén (investigadora principal); José Luis Terrón Blanco, Montse Santamarina, Yolanda Martínez Suárez; Saleta de Salvador Agra

 

“Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” (2015–2016)

Investigadora principal: Dra. Amparo Huertas Bailén

Entitat finançadora: Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Referència concessió: Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa, per a l’any 2015 (2015RELIG 00016)

Institucions participants: InCom-UAB

Període de vigència: 03–12–2015 a 03–03–2017

Quantitat concedida: 7.142,86 €

Investigadors/es participants: (5) Amparo Huertas Bailén (investigadora principal); José Luis Terrón Blanco; Yolanda Martínez Suárez; Saleta de Salvador Agra; Maria Luna