Barcelona, capital de la ràdio (2020) - OCC InCom-UAB

Home » Llibres » Barcelona, capital de la ràdio (2020)

Barcelona, capital de la ràdio (2020)

+ info: Departament de Justicia, Generalitat de Catalunya

El Memorial Democràtic, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya acaba de publicar dins de la seva col·lecció“Referents”, amb el número 11, el llibre “Barcelona, Capital de la Ràdio”, coordinat per Susanna Tavera, Armand Balsebre i Josep Lluís Martín i Berbois. L’obra ofereix als lectors un conjunt d’innovadors treballs sobre la realitat històrica, política i social de les ràdios barcelonines als anys 1920-1930. Cinto Niqui és l’autor de l’apartat “Ràdio i tecnologia: estudis, emissors i receptors”.

L’onzè volum de la col·lecció Referents recull diversos treballs sobre la història de Ràdio Barcelona. Amb excepcions notòries, la ràdio ha estat un camp poc estudiat de la història dels anomenats “mitjans”. Barcelona, capital de la ràdio trenca amb aquesta inèrcia i ofereix als lectors un conjunt d’innovadors treballs sobre la realitat històrica, política i social de les ràdios barcelonines als anys 1920-1930. El llibre aprofundeix en la centralitat que les emissores barcelonines aconseguiren i planteja, a més, les aportacions que varen fer al procés de modernització de la societat catalana. Reuneix treballs dels especialistes en el tema per a mostrar que la història de les emissores barcelonines també va ser la d’una Barcelona que es redefiní al voltant del projecte urbanístic de l’Exposició Universal de 1929 i en el context polític de la dictadura de Primo de Rivera i de la Segona República.

vistes:

61