Cooperatives de consum agroecològic de plataforma. Ricard Espelt Rodrigo (2018) - OCC InCom-UAB

Home » Selecció Tesis » Cooperatives de consum agroecològic de plataforma. Ricard Espelt Rodrigo (2018)

Cooperatives de consum agroecològic de plataforma. Ricard Espelt Rodrigo (2018)

+ info: TDX

Aquesta tesi doctoral tracta de l’impacte transformador que les tecnologies de la informació i la comunicació generen en l’àmbit del cooperativisme en l’era de la societat xarxa i de com reestructuren el funcionament de les organitzacions que en formen part per mitjà d’una plataforma digital. Aquest nou cooperativisme de plataforma té en els comuns digitals un instrument d’infraestructura tecnològica afí als valors que el defineixen i, possiblement, un instrument essencial per a l’escalabilitat. La recerca se centra a estudiar l’encaix de les cooperatives de consum en l’espai de la promoció del desenvolupament econòmic i social local -per mitjà dels circuits curts de comercialització-, sota el paraigua d’un model econòmic més just -basat en els valors de l’economia social i solidària- i participant en els moviments socials amb la voluntat de refermar-se com a subjecte polític. Aquest triple encreuament d’àmbits permet una comprensió holística de la seva dimensió social, econòmica i política, que entronca amb els valors i l’acció del cooperativisme de plataforma. [

vistes:

54