Desconstruint els mèdia a l'aula. Del 'reality' a les 'fake news'. Ramon Breu Panyella (2019) - OCC InCom-UAB

Home » Llibres » Desconstruint els mèdia a l’aula. Del ‘reality’ a les ‘fake news’. Ramon Breu Panyella (2019)

Desconstruint els mèdia a l’aula. Del ‘reality’ a les ‘fake news’. Ramon Breu Panyella (2019)

+ info: Rosa Sensat

Aquest és un llibre que vol contribuir a l’educació i alfabetització mediàtica, un vell somni que hem de fer que sigui possible. L’entramat mediàtic i les xarxes socials sovint construeixen narratives de vida i visions del món poc rigoroses o directament falses, que transmeten a la ciutadania contravalors i comportaments que no s’adiuen amb les finalitats d’una educació democràtica i crítica.

L’educació mediàtica el que planteja és formar els infants, els joves i els adults perquè facin un ús crític dels mitjans de comunicació, amb criteris propis i des de valors com la tolerància, la convivència i el respecte per la diferència; oferir un model d’anàlisi reflexiva de l’entorn mediàtic, i especialment, promoure el gust per la pregunta, pel diàleg i per la crítica, per descobrir i per reinterpretar, que és l’essència de l’educació.

vistes:

19