Els monòlegs de Joan Capri: un humor de frontera. Entre la tipificació i la personalització. Teresa Serés (2014) - OCC InCom-UAB

Home » Selecció Tesis » Els monòlegs de Joan Capri: un humor de frontera. Entre la tipificació i la personalització. Teresa Serés (2014)

Els monòlegs de Joan Capri: un humor de frontera. Entre la tipificació i la personalització. Teresa Serés (2014)

+ info: Tesis en red

Aquesta Tesi Doctoral té com a objectiu axial estudiar els monòlegs de Joan Capri a partir de diferents dimensions i perspectives (pragmàtica, sociològica, semiòtica, discursiva, etc.). Amb aquesta aproximació multidisciplinar es defineix, en primer lloc, el monòleg com a gènere i com a discurs. En segon lloc, s’identifiquen quins són els precedents dels monòlegs de Capri i l’empelt en la tradició costumista al costat d’una visió personal, que s’explica pel camí cap a la personalització que comporta la tardomodernitat. D’altra banda, s’hi descobreix com hi conviuen un seguit de tipificacions amb motius marcadament tardomoderns, com la psicologització del cos o l’aposta humorística caracteritzada per l’espectacularitat dramatitzada realista, l’(auto)paròdia, la naturalitat i la pretensió de sinceritat. Altrament, s’hi analitza com l’estructura còmica dels monòlegs es conforma a partir de mecanismes basats en la contraposició de patrons o com la dissociació posa al descobert aquells aspectes de la societat tardomoderna sobre els quals l’humorista vol expressar el refús. Finalment, s’estudia com els monòlegs de Capri han arribat fins als nostres dies a través de la televisió o de la versió teatral.

vistes:

20