La ciència a l'ombra. J.M. Mulet (2016) - OCC InCom-UAB

Home » Llibres » La ciència a l’ombra. J.M. Mulet (2016)

La ciència a l’ombra. J.M. Mulet (2016)

+ info: Edicions 62

La ciència a l’ombra. Els crims més cèlebres de la història, les sèries i el cine a la llum de la ciència forense. J.M. Mulet

En aquesta última dècada, la fi cció policíaca i criminal s’ha instal·lat en les nostres vides,
posant el focus d’atenció en una disciplina que fi ns ara havia quedat oculta i restringida a un
gremi molt especialitzat: el dels científi cs forenses. Com s’aconsegueixen desxifrar els crims i
descobrir els culpables? Com ha funcionat al llarg de la història? En què consisteix una prova
d’ADN? És infal·lible? Pot un insecte assenyalar el culpable d’un assassinat? Com sap un
forense a quina hora es va produir un crim? Per què alguns cadàvers es descomponen i uns
altres no? Com s’identifi quen els cadàvers de personatges històrics?

vistes:

25