"La comunicació de la cultura als municipis", F. Benlliure, C. Roca, M. Julià, L. Gargallo (2016) - OCC InCom-UAB

Home » Llibres » “La comunicació de la cultura als municipis”, F. Benlliure, C. Roca, M. Julià, L. Gargallo (2016)

“La comunicació de la cultura als municipis”, F. Benlliure, C. Roca, M. Julià, L. Gargallo (2016)

La irrupció de les tecnologies de la comunicació i, sobretot, de les anomenades tecnologies socials està transformant substancialment la nostra manera de relacionar-nos amb els altres i amb la cultura. S’estan produint canvis en els nostres patrons d’accés a la informació, en les dinàmiques de consum cultural, en els criteris per a la presa de decisions, etc.

Fruit de tot plegat, les estratègies de comunicació dels ajuntaments amb els ciutadans estan immerses en un procés de transformació que està capgirant les dinàmiques establertes, pràcticament no queden ajuntaments que no tinguin diversos comptes a les xarxes socials, les aplicacions mòbils s’han incorporat com a eina de treball, etc.

+ info: https://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Diputacio&ID=57467

vistes:

20