La Fura dels Baus en quarentena (1979-2019). Mercè Saumell (2019) - OCC InCom-UAB

Home » Llibres » La Fura dels Baus en quarentena (1979-2019). Mercè Saumell (2019)

La Fura dels Baus en quarentena (1979-2019). Mercè Saumell (2019)

+ info: Angle Editorial

Aquest llibre ens acosta a la biografia grupal de La Fura dels Baus, la influent companyia teatral catalana. El seu enfocament inter­disciplinari els ha portat a amalgamar a l’escena allo ritual i atavic amb allo hipertecnologic: des de les primeres propostes fureres d’impacte, passant per cerimonies olímpiques, escenificacions d’opera o produccions on-line. La Fura deis Baus en quarantena (1979-2019) també estudia les metodologies de creació del col·lectiu i la consolidació de nous discursos escenics. Sis deis seus primers membres hi continuen, en el dia a dia, desenvolupant les seves propies línies de treball. Com explicar-ne la pervivencia? La seva capa­citat de risc i de contagi creatiu els han proporcionat un ampli reconeixement internacional, entre el públic i la crítica, i també pel que fa a la recerca academica.

vistes:

18