La Patum de Berga : festa, guerra i política. Albert Rumbo (2019) - OCC InCom-UAB

Home » Llibres » La Patum de Berga : festa, guerra i política. Albert Rumbo (2019)

La Patum de Berga : festa, guerra i política. Albert Rumbo (2019)

+ info: IEC 

De sempre i arreu, aquells qui han ostentat el poder han intentat utilitzar la cultura en general, i la cultura popular en particular, per posar-la al servei de la seva ideologia, tot procurant influir d’aquesta manera en el pensament del poble i, en bona mesura, adoctrinar-lo. La Patum de Berga, una de les principals manifestacions festives catalanes, reconeguda per la UNESCO com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat, és un bon exemple de la utilització política d’una festa popular al llarg de la història. Des del seu mateix moment fundacional, gestat a partir d’un cert enfrontament entre el poder civil i el religiós, i fins la dictadura franquista, la pràctica totalitat de règims han procurat que la festa estigués, en major o menor mesura, al seu servei. I això s’ha vist plasmat en gran a muntatges i en petits detalls insignificants. Catòlics i ateus; monàrquics i republicans; catalanistes i espanyolistes; carlins i liberals…tots, absolutament tots els règims han utilitzat la festa en un sentit o un altre. El més excepcional de tot plegat, però, és que pràcticament cap opció política ha prohibit la celebració malgrat que aquesta hagués estat utlilitzada pel enemics com a símbol identitari.

vistes:

23