Les multinacionals de l'entreteniment. Futbol, diplomacia, identitat i tecnologia. Xavier Ginesta Portet (2020) - OCC InCom-UAB

Home » Llibres » Les multinacionals de l’entreteniment. Futbol, diplomacia, identitat i tecnologia. Xavier Ginesta Portet (2020)

Les multinacionals de l’entreteniment. Futbol, diplomacia, identitat i tecnologia. Xavier Ginesta Portet (2020)

+ info: Editorial UOC 

SINOPSI: Redefinir els clubs de futbol com a «multinacionals de l’entreteniment» en l’època de la globalització és l’objecte d’estudi del present llibre. Aquesta obra parteix d’un estudi diacrònic de les diferents teories amb què s’ha afrontat l’anàlisi del procés de globalització de l’esport i s’endinsa en el concepte del «complex mediàtic i esportiu global». Seguidament, amb voluntat exemplificadora, es focalitza en les principals transformacions del negoci del futbol en l’inici del segle XXI: la transformació del negoci del futbol en un negoci de l’entreteniment, la transformació dels clubs en agents paradiplomàtics, la volatilització de les identitats locals d’aquests clubs en un entorn de globalitat i, finalment, la irrupció dels esports electrònics (e-Sports) com a un àmbit de creixement futur per a la indústria.

vistes:

65