Memòries anuals

L’InCom-UAB elabora cada any la memòria que recull l’activitat investigadora i la producció científica de les persones que formen part dels diversos equips de l’InCom-UAB, així com les principals activitats realitzades de difusió i divulgació, pròpies i en col·laboració.

Les memòries, per anualitats:

Memòria InCom-UAB 2021

Memòria InCom-UAB 2020

Memòria InCom-UAB 2019

Memòria InCom-UAB 2018

Memòria InCom-UAB 2017

Memòria InCom-UAB 2016

Memòria InCom-UAB 2015

Memòria InCom-UAB 2014

Memòria InCom-UAB 2013