Transferència

L’InCom-UAB té com a una de les seves finalitats transferir la seva pròpia experiència en matèria de disseny i gestió de la comunicació en projectes acadèmics i de recerca, a través de l’assessorament i serveis especialitzats, especialment a institucions de l’àmbit universitari i de la recerca, i a l’administració pública. Aquesta activitat vol complir amb l’objectiu de transferir coneixement a l’administració pública, i a la societat en general, i alhora, que aporti sinergies a les línies de recerca i actualització de coneixements i innovacions tècniques a l’equip del centre.

Per afrontar millor aquest objectiu l’InCom-UAB va crear, el desembre de 2009, la Unitat de Comunicació i Gestió de la Informació especialitzada en la conceptualització, disseny i desenvolupament de projectes de comunicació i difusió. La Unitat treballa tant per a projectes interns com per a encàrrecs externs, molt especialment projectes en línia.

Com a exemples d’aquesta activitat es poden destacar:

Fundació Fòrum Universal de les Cultures
L’InCom-UAB va desenvolupar el lloc web del Fundació Fòrum Universal de les Cultures i se’n ocupa del seu manteniment i actualització des de 2005.
Web

Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona
L’InCom-UAB ha fet la conceptualització, disseny i realització del lloc web d’aquest equipament museístic.
Web

Centre de Mitjans VIH/SIDA Red 2002
L’InCom-UAB ha participat en la conceptualització, desenvolupament i manteniment del lloc web Centre de Mitjans VIH/SIDA promogut per l’Observatori de Drets Humans i VIH/SIDA de la ONG Red 2002. El lloc web vol convertir-se en punt de trobada entre periodistes i ONGs vinculades la món VIH/SIDA.
Web

Centre de Mitjans sobre l’Ictus i la malaltia cardiovascular
Lloc web desenvolupat pel InCom-UAB i gestionat per la Fundació Ictus que té per objectiu convertir-se en el lloc de referència per a periodistes que vulguin informar sobre l’Ictus i les malalties vasculars.
Web

Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS-UAB)
Redisseny del lloc web d’aquest grup consolidat d’investigació que centra la seva activitat en l’estudi del procés de comunicació en tots els mitjans audiovisuals, inclosos els nous mitjans i suports. Els diferents projectes realitzats se centren en els processos de producció, difusió i recepció.
Web

III Congrés Internacional AE-IC Tarragona 2012 “Comunicació i risc”
L’InCom-UAB va participar en l’elaboració de la imatge del congrés i les seves aplicacions. Així com en el desenvolupament del CD d’actes i llibre d’abstracts.