Portal de la Comunicació

El Portal de la Comunicació de l’Institut de la Comunicació de la UAB (InCom-UAB), fundat per Miquel de Moragas el març de 2001, ofereix informació i documentació especialitzada en els diferents aspectes de la comunicació orientada als investigadors, estudiants i professionals del sector, prioritàriament d’Amèrica Llatina, Espanya i Catalunya. 

Compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Des que es va posar en línia, el Portal de la Comunicació InCom-UAB s’ha constituït com a mitjancer i punt de referència a Internet per a totes les persones interessades en els estudis sobre mitjans de comunicació, societat de la informació, tecnologies de la informació i comunicació (TIC), i les seves repercussions i influències en l’organització social.

El Portal de la Comunicació InCom-UAB compleix quatre grans objectius:

a. Servir de punt de trobada i intercanvi d’idees entre estudiosos que comparteixen unes inquietuds intel·lectuals iguals o semblants, sempre dins de l’àmbit de la investigació en comunicació.

b. Oferir continguts de producció pròpia, en l’elaboració dels quals participen experts de diverses universitats espanyoles i llatinoamericanes.

c. Seleccionar i sistematitzar la informació disponible a la xarxa sobre comunicació. Ofereix enllaços amb les webs i els continguts que es consideren de més interès.

d. Fomentar la investigació en ciències de la comunicació i promoure la col·laboració entre el món universitari i el professional. El Portal per la seva pròpia naturalesa, permet difondre coneixements i intercanviar idees entre els sectors professionals i la investigació universitària en comunicació.

El Portal de la Comunicació InCom-UAB compta amb dues edicions: espanyol i català.

Suport institucional

La Generalitat de Catalunya col·labora amb el Portal de la Comunicació InCom-UAB des de juliol de 2001.

Direcció del projecte
TERRÓN BLANCO, José Luis; CABRERA, Daniel H.

Fundador
Miquel de Moragas

Visita el Portal