Per Sant Jordi, eBooks de l’InCom-UAB

L’InCom-UAB ha publicat, des de 2012, un total de onze obres dins de la seva col·lecció d’eBooks, amb temes tan diversos com la comunicació i la migració, les audiències, les xarxes socials o els videjocs