Amparo Huertas Bailén, autora d’un capítol sobre convivència intercultural al llibre Prácticas culturales y movimientos sociales en el Mediterráneo: ¿Un cambio de época?

La publicació és una obra col·lectiva multidisciplinar. Recull l’aportació de recerques realitzades a la zona de la Mediterrània, que es van presentar en un workshop internacional a la Universidad de Málaga el mes de novembre de 2014

Bellaterra / Màlaga, 26–04–2016. “Culturas que conviven, ¿pero se interrelacionan?” és el títol del capítol signat per la directora de l’InCom-UAB i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) Amparo Huertas Bailén a l’obra col·lectiva Prácticas culturales y movimientos sociales en el Mediterráneo: ¿Un cambio de época?, editada pels investigadors Gema Lobillo, Antonio Castro-Higueras, Ana Sedeño i Miguel de Aguilera.

Al llarg del capítol, la investigadora Huertas Bailén analitza algunes dificultats de convivència intercultural fruit de processos migratoris (i específicament vinculats a temes de gènere, com pot ser l’ús del vel), a més a més d’aprofundir en el paper de les tecnologies de la comunicació en l’entorn migratori i plantejar-se quantes cultures poden entrar en connexió en el context sociotecnològic actual, tenint en compte el creuament que es produeix entre les cultures ètniques, locals i globals.

L’obra és resultat dels treballs presentats al workshop internacional Prácticas culturales juveniles y movimientos sociales en el Mediterráneo: ¿un cambio de época?, que es va celebrar a Màlaga els dies 6 i 7 de novembre de 2014, organitzat per la Universidad de Málaga, sota la direcció del catedràtic de Comunicació Miguel de Aguilera. L’esdeveniment es va dur a terme en el marc de la xarxa temàtica “Comunicación, medios y lazos sociales en el Mediterráneo”, associada al grup de recerca internacional “Communication, medias et liens sociaux en Méditerranée" (COMMED). En el workshop hi van participar entitats algerianes, franceses, tunisianes i marroquines.

Per a més informació:

HUERTAS BAILÉN, Amparo (2016): “Culturas que conviven, ¿pero se interrelacionan?”, a LOBILLO, Gema: CASTRO-HIGUERAS, Antonio; SEDEÑO, Ana; AGUILERA, Miguel de, coords.: Prácticas culturales y movimientos sociales en el Mediterráneo: ¿Un cambio de época? [En línia]. Màlaga: Universidad de Málaga, pàgs. 13–22. ISBN: 978-84-608-5756-3.

 

Amparo Huertas Bailén, autora de un capítulo sobre convivencia intercultural en el libro Prácticas culturales y movimientos sociales en el Mediterráneo: ¿Un cambio de época?

La publicación es una obra colectiva multidisciplinar. Recopila la aportación de investigaciones realizadas en la zona del Mediterráneo, que se presentaron en un workshop internacional en la Universidad de Málaga el mes de noviembre de 2014

Bellaterra / Málaga, 26–04–2016. “Culturas que conviven, ¿pero se interrelacionan?” es el título del capítulo firmado por la directora del InCom-UAB y profesora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) Amparo Huertas Bailén en la obra colectiva Prácticas culturales y movimientos sociales en el Mediterráneo: ¿Un cambio de época?, editada por los investigadores Gema Lobillo, Antonio Castro-Higueras, Ana Sedeño y Miguel de Aguilera.

A lo largo del capítulo, la investigadora Huertas Bailén analiza algunas dificultades de convivencia intercultural fruto de procesos migratorios (y específicamente vinculados a temas de género, como puede ser el uso del velo), además de profundizar en el papel de las tecnologías de la comunicación en el entorno migratorio y plantearse cuántas culturas pueden entrar en conexión en el contexto sociotecnológico actual, teniendo en cuenta el cruce que se produce entre las cultures étnicas, locales y globales.

La obra es resultado de los trabajos presentados en el workshop internacional Prácticas culturales juveniles y movimientos sociales en el Mediterráneo: ¿un cambio de época?, que se celebró en Málaga los días 6 y 7 de noviembre de 2014, organizado por la Universidad de Málaga, bajo la dirección del catedrático de Comunicación Miguel de Aguilera. El evento se llevó a cabo en el marco de la red temática “Comunicación, medios y lazos sociales en el Mediterráneo”, asociada al grupo de investigación internacional “Communication, medias et liens sociaux en Méditerranée" (COMMED). En el workshop participaron entidades argelinas, franceses, tunecinas y marroquís.

Para más información:

HUERTAS BAILÉN, Amparo (2016): “Culturas que conviven, ¿pero se interrelacionan?”, en LOBILLO, Gema: CASTRO-HIGUERAS, Antonio; SEDEÑO, Ana; AGUILERA, Miguel de, coords.: Prácticas culturales y movimientos sociales en el Mediterráneo: ¿Un cambio de época? [En línea]. Màlaga: Universidad de Málaga, págs. 13–22. ISBN: 978-84-608-5756-3.