Amparo Huertas Bailén ha participat en unes jornades sobre regulació audiovisual organitzades pel Consejo Audiovisual de Andalucía

Els dies 22 i 23 d’octubre el Consejo Audiovisual de Andalucía ha celebrat les jornades “La Regulación Audiovisual en una Sociedad Democrática”. Amparo Huertas Bailén fou invitada a participar com a ponent amb la conferència “El derecho de acceso y la diversidad”

Bellaterra / Sevilla, 26-10-2018. Davant el repte de garantir la defensa dels drets de la ciutadania, reforçar la promoció de la igualtat, fomentar la cultura i preservar una funció tan essencial com la que presta un servei públic, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha organitzat unes jornades amb el títol “La Regulación Audiovisual en una Sociedad Democrática”. Els dies 22 i 23 d’octubre s’han reunit al Parlamento de Andalucía investigadors i membres de diversos organismes reguladors per debatre sobre com assumir aquest objectiu en un entorn comunicatiu en el qual els canvis són constants.

Amparo Huertas Bailén ha participat en una taula dedicada a “La promoción de la cultura: identidad e industria”, moderada per Inmaculada Postigo González, degana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga. “El derecho de acceso y la diversidad” fou el tema de la ponència de la directora de l’InCom-UAB, que va compartir sessió amb Enrique Bustamante Ramírez, catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universidad Complutense de Madrid; Giacomo Mazzone, director de Relacions Institucionals de la Unió Europea de Radiodifusió (UER); i Eduardo Castro Maldonado, Conseller del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Els temes de les altres tres sessions van ser: “Ley Audiovisual de Andalucía: competencias y funciones del CAA”; “El servicio público de comunicación”; i “El derecho a la información y la libertad de expresión en las NNTTII”. Està prevista la publicació de totes les ponències.

Noticia ParlamentodeAndalucia.es (22-10-2018): “El Parlamento de Andalucía acoge hoy la celebración de las Jornadas ‘La Regulación audiovisual de una sociedad democrática’, organizadas por el Consejo Audiovisual de Andalucía”

Consejo Audiovisual de Andalucía

 

Amparo Huertas Bailén ha participado en unas jornadas sobre regulación audiovisual organizadas por el Consejo Audiovisual de Andalucía

Los días 22 y 23 de octubre el Consejo Audiovisual de Andalucía ha celebrado las jornadas “La Regulación Audiovisual en una Sociedad Democrática”. Amparo Huertas Bailén fue invitada a participar como ponente con la conferencia “El derecho de acceso y la diversidad”

Bellaterra / Sevilla, 26-10-2018. Ante el reto de garantizar la defensa de los derechos de la ciudadanía, reforzar la promoción de la igualdad, fomentar la cultura y preservar una función tan esencial como la que presta un servicio público, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha organizado unas jornadas con el título “La Regulación Audiovisual en una Sociedad Democrática”. Los días 22 y 23 de octubre se han reunido en el Parlamento de Andalucía investigadores y miembros de diversos organismos reguladores para debatir sobre cómo asumir ese objetivo en un entorno comunicativo en el que los cambios son constantes.

Amparo Huertas Bailén ha participado en la mesa dedicada a “La promoción de la cultura: identidad e industria”, moderada por Inmaculada Postigo González, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga. “El derecho de acceso y la diversidad” fue el tema de la ponencia de la directora del InCom-UAB, quien compartió sesión con Enrique Bustamante Ramírez, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid; Giacomo Mazzone, director de Relaciones Institucionales de la Unión Europea de Radiodifusión (UER); y Eduardo Castro Maldonado, Consejero del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Los temas de las otras tres sesiones fueron: Ley Audiovisual de Andalucía: competencias y funciones del CAA; El servicio público de comunicación; y El derecho a la información y la libertad de expresión en las NNTTII. Está prevista la publicación de todas las ponencias.

Noticia ParlamentodeAndalucia.es (22-10-2018): “El Parlamento de Andalucía acoge hoy la celebración de las Jornadas ‘La Regulación audiovisual de una sociedad democrática’, organizadas por el Consejo Audiovisual de Andalucía”

Consejo Audiovisual de Andalucía