Amparo Huertas explica a l’espai radiofònic “Annour” el seu treball sobre el consum cultural de la població migrant

El passat 18 de gener “Annour”, espai radiofònic de Ràdio Mollet, va entrevistar Amparo Huertas Bailén, que va explicar la seva tasca investigadora a l’InCom-UAB, en el marc de la línia de treball Comunicació, Migració i Ciutadania. Accés a l'audio

Bellaterra / Mollet, 23–01–2017. La primera emissió del 2017 de l’espai radiofònic “Annour”, de Ràdio Mollet (emissora municipal de Mollet del Vallès), va estar dedicada a Amparo Huertas Bailén, especialista en l’estudi del consum cultural de la població migrant i directora del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura de l’InCom-UAB. A l’entrevista, Amparo Huertas Bailén va destacar la importància d’aplicar la perspectiva de gènere en aquest objecte d’estudi, així com el destacat paper que tenen les biblioteques pel que fa al procés d’adaptació de la població migrant.

La conversa es va centrar principalment en el procés d’adaptació de la població musulmana procedent del nord d’Àfrica a Catalunya. Amparo Huertas Bailén va insistir en què, en termes generals, el seu consum cultural tendeix a la hibridació. Ara bé, també es detecta un increment del rebuig cap als mitjans de comunicació catalans i espanyols. Si fa uns anys aquestes persones avaluaven molt positivament els informatius —en comparació amb la televisió marroquina, per exemple, consideraven que aquí el nivell de censura era acceptable—, ara s’està incrementant el seu rebuig en paral·lel al creixement de la islamofòbia als continguts mediàtics. La població marroquina se sent atacada quan veu que es fa una relació automàtica entre terrorisme i islam, va explicar Amparo Huertas Bailén.

L’espai radiofònic “Annour”, que s’emet els dimecres a les 16.30 hores, està dedicat a conèixer i divulgar la cultura arabomusulmana. Té una durada d’uns 25 minuts i està conduït per Carles Peña. Al juny del 2016, aquest espai va guanyar el 8è Premi al Foment de la Diversitat en la categoria de ràdio, que promou la Mesa de la Diversitat des del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

Entrevista a Amparo Huertas Bailén al programa radiofònic “Annour” (Ràdio Mollet), 18–01–2017

Ràdio Mollet

“Annour” (Àudios)

 

Amparo Huertas explica en el espacio radiofónico “Annour” su trabajo sobre el consumo cultural de la población migrante

El pasado 18 de enero “Annour”, espacio radiofónico de Ràdio Mollet, entrevistó a Amparo Huertas Bailén, quien explico su tarea investigadora en el InCom-UAB, en el marco de la línia de trabajo Comunicación, Migración y Ciudadanía. Acceso al audio

Bellaterra / Mollet, 23–01–2017. La primera emisión de 2017 del espacio radiofónico “Annour”, de Ràdio Mollet (emisora municipal de Mollet del Vallès), estuvo dedicada a Amparo Huertas Bailén, especialista en el estudio del consumo cultural de la población migrant y directora del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura del InCom-UAB. En la entrevista, Amparo Huertas Bailén destacó la importancia de aplicar la perspectiva de género en este objeto de estudio, así como el destacado papel que tienen las bibliotecas en relación al proceso de adaptación de la población migante.

La conversación se centró principalmente en el proceso de adaptación de la población musulmana procedentes del norte de África en Cataluña. Amparo Huertas Bailén insistió en que, en términos generales, su consumo cultural tiende a la hibridación. Ahora bien, también se detecta un incremento del rechazo hacia los medios de comunicación catalanes y españoles. Si hace unos años estas personas evaluaban muy positivamente los informativos —en comparación con la televisión marroquí, por ejemplo, consideraban que aquí el nivel de censura era aceptable—, ahora se está incrementando su rechazo en paralelo al crecimiento de la islamofobia en los contenidos mediáticos. La población marroquí se siente atacada cuando ve que se hace una relación automática entre terrorismo e islam, explicó Amparo Huertas Bailén.

El espacio radiofónico “Annour”, que se emite los miércoles a las 16.30 horas, está dedicado a conocer y divulgar la cultura arabomusulmana. Tiene una duración de unos 25 minutos y está conducido por Carles Peña. En junio de 2016, este espacio ganó el 8º Premio al Fomento de la Diversidad en la categoría de radio, que promueve la Mesa de la Diversidad desde el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC).

Entrevista a Amparo Huertas Bailén al programa radiofònic “Annour” (Ràdio Mollet), 18–01–2017

Ràdio Mollet

“Annour” (Audios)