Carme Ferré Pavia i Anna Nogué Regàs publiquen una segona edició, revisada, del Llibre d’estil de l’ACN

La primera edició es va publicar l’any 2010 a l’Editorial UOC. Aquesta segona edició, a càrrec de l’editorial Saldonar, ha suposat una revisió acurada, per adaptar-se a les necessitats més recents, fruit de l’evolució de l’exercici periodístic a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), una agència pública que treballa amb continguts escrits, audiovisuals i multimèdia

Bellaterra, 07-01-2020. La directora del grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB) i professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), Carme Ferré Pavia, ha estat responsable, amb la subdirectora de l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Anna Nogué Regàs, de la segona edició, revisada, del Llibre d’Estil de l’ACN. L’obra ha estat publicada a l’editorial Saldonar, el mes de novembre passat, en paper i en format de llibre digital eBook, i és una coedició amb l’InCom-UAB.

El Llibre d’estil de l’ACN es va publicar per primera vegada l’any 2010, a l’Editorial UOC, amb l’objectiu de convertir-se en una eina de consulta, tant per als treballadors de l’agència, com per a persones de l’àmbit periodístics, estudiants, investigadors i professors.

Per a les editores de l’obra, aquesta publicació es proposa “facilitar que l’Agència Catalana de Notícies sigui fidel a la seva missió i als seus valors. Les pautes que conté sobre la identitat, la imatge, els gèneres, els formats i el model de llengua, així com la guia ètica, estan orientades a garantir el compromís de l’Agència amb els seus clients i, en tant que és una institució pública, amb tota la ciutadania.” També consideren que l’ACN “té una clara vocació d’articular l’espai català de comunicació, de vertebrar el territori i de contribuir a la projecció exterior del país i a la normalització lingüística. Vol ser un referent periodístic independent, plural i un motor d’innovació.”

Per a més informació:

FERRÉ PAVIA, Carme; NOGUÉ REGÀS, Anna (2019): Llibre d'estil de l'ACN. Barcelona: Edicions Saldonar, en coedició amb l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InC0m-UAB). ISBN: 978-84-17611-24-8 (edición impresa); 978-84-17611-25-5 (edición eBook).

 

Carme Ferré Pavia y Anna Nogué Regàs publican una segunda edición, revisada, del Llibre d’estil de l’ACN

La primera edición se publicó en 2010, en la Editorial UOC. Esta segunda edición, a cargo de la editorail Saldonar, ha supuesto una revisión cuidada, para adaptarse a las necesidades más recientes, fruto de la evolución del ejercicio periodístico en la Agència Catalana de Notícies (ACN), una agencia pública que trabaja con contenidos escritos, audiovisuales y multimedia

Bellaterra, 07-01-2020. La directora del grupo Comunicación y Responsabilidad Social (Comress InCom-UAB) y profesora titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB), Carme Ferré Pavia, ha sido responsable, junto con la subdirectora de la Agència Catalana de Notícies (ACN), Anna Nogué Regàs, de la segunda edición, revisada, Llibre d’Estil de l’ACN. La obra ha sido publicada en la editorial Saldonar, en noviembre pasado, en papel y en formato de libro digital eBook, y es una coedición con el InCom-UAB.

El Llibre d’estil de l’ACN se publicó por primera vez en el año 2010, en la Editorial UOC, con el objetivo de convertirse en una herramienta de consulta, tanto para los trabajadores de la agencia, como para personas del ámbito periodístico, estudiantes, investigadores y profesores.

Para las editoras de la obra, esta publicación se propone “facilitar que la Agència Catalana de Notícies sea fiel a su misión y a sus valores. Las pautas que contiene sobre la identidad, la imagen, los géneros, los formatos y el modelo de lengua, así como la guía ética, están orientadas a garantizar el compromiso de la Agència con sus clientes y, en tanto que es una institución pública, con toda la ciudadanía.” También consideran que la ACN “tiene una clara vocación de articular el espacio catalán de comunicación, de vertebrar el territorio y de contribuir a la proyección exterior del país y a la normalización lingüística. Quiere ser un referente periodístico independiente, plural y un motor de innovación.”

Para más información:

FERRÉ PAVIA, Carme; NOGUÉ REGÀS, Anna (2019): Llibre d'estil de l'ACN. Barcelona: Edicions Saldonar, en coedición con el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). ISBN: 978-84-17611-24-8 (edición impresa); 978-84-17611-25-5 (edición eBook).