Diana A. Gallegos, estudiant de grau mexicana, finalitza la seva estada de recerca a l’InCom-UAB

La investigadora mexicana ha realitzat una estada de recerca a l’InCom-UAB entre el 14 d’agost i l’1 de novembre de 2019. Durant aquest període l’investigador de l’InCom-UAB i professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), José Luis Terrón, ha estat el tutor de la seva estada

Bellaterra, 29-10-2019. Diana A.Gallegos , estudiant del Grau de Periodisme de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), finalitza la seva estada de recerca a l’InCom-UAB, durant la qual ha estat treballant en la seva tesi de grau.

Finançada pel “Programa de Titulación para Egresados de la UNAM”, Diana A, Gallegos es va incorporar a l’InCom-UAB a l’agost d’aquest any sota l’assessoria del Dr. José Luis Terrón, per poder portar a terme la seva investigació de final de llicenciatura, que versa sobre el tractament que fan els mitjans digitals de la Ciutat de Mèxic de l’escassedat d’aigua que pateix la ciutat i l’Estat de Mèxic. Una vegada finalitzada la seva estada, retornarà a Mèxic per poder finalitzar la investigació i poder defensar la seva tesi de grau el mes de gener de 2020.

 

Diana A. Gallegos, estudiante de grado mexicana, finaliza su estancia de investigación en el InCom-UAB

La investigadora mexicana ha realizado una estancia de investigación en el InCom-UAB entre el 14 de agosto y el 1 de novembre de 2019. Durante este periodo el investigador del InCom-UAB y profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), José Luis Terrón, ha sido el tutor de su estancia

Bellaterra, 29-10-2019. Diana A.Gallegos , estudiante del Grado de Periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha finalizado su estancia de investigación en el InCom-UAB, durante la cual ha estado trabajando en su tesis de grado.

Financiada por el “Programa de Titulación para Egresados de la UNAM”, Diana A, Gallegos se incorporó al InCom-UAB en agosto de este año bajo la asesoría del Dr. José Luis Terrón para poder llevar a cabo su investigación de final de licenciatura, que versa sobre el tratamiento que hacen los medios digitales de la Ciudad de México de la escasez de agua que sufre la ciudad y el Estado de México. Una vez acabada su estancia, regresa a México para poder finalizar la investigación y poder defender su tesis de grado en enero de 2020.