El Center for Intercultural Dialogue afegeix a la seva llista d’experts europeus el CV de la directora de l’InCom-UAB

Amparo Huertas Bailén s’incorpora a la llista d’investigadors experts creada per aquesta institució nord-americana, que va néixer de la mà del Council of Communication Associations. L’objectiu del Center for Intercultural Dialogue és fomentar contactes entre experts en comunicació intercultural dels cinc continents, i impulsar recerca internacional

Bellaterra / Washington, D.C. (Estats Units), 12–05–2017. La directora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) Amparo Huertas Bailén ha estat invitada pel Centre for Intercultural Dialogue a incorporar-se a formar part de la llista d’experts europeus en comunicació intercultural. Des del passat 3 de maig es pot consultar el seu perfil investigador al web d’aquesta institució nord-americana.

El Centre for Intercultural Dialogue (CID) va ser creat pel Council of Communication Associations (CCA) el mes de març de 2010, amb l’objectiu d’establir ponts de contacte entre acadèmics especialitzats en l’àmbit de la comunicació, i específicament sobre diàleg intercultural, compartir treballs acadèmics entre experts internacionals, localitzar investigadors amb interessos semblants en altres països, col·laborar en recerques i incentivar la convocatòria de beques i publicacions pròpies del centre.

Per a més informació:

Perfil d’Amparo Huertas Bailén al Center for Intercultural Dialogue

Center for Intercultural Dialogue

Council of Communication Associations

 

El Center for Intercultural Dialogue añade en su lista de expertos europeos el CV de la directora del InCom-UAB

Amparo Huertas Bailén se incorpora a la lista de investigadores expertos creada por esta institución norteamericana, que nació de la mano del Council of Communication Associations. El objetivo del Center for Intercultural Dialogue es fomentar contactos entre expertos en comunicación intercultural de los cinco continentes, e impulsar investigación internacional

Bellaterra / Washington, D.C. (Estados Unidos), 12–05–2017. La directora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) y profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB) Amparo Huertas Bailén ha sido invitada por el Centre for Intercultural Dialogue a incorporarse a formar parte de la lista de expertos europeos en comunicación intercultural. Desde el pasado 3 de mayo se puede consultar su perfil investigador en el web de esta institución norteamericana.

El Centre for Intercultural Dialogue (CID) fue creado por el Council of Communication Associations (CCA) en marzo de 2010, con el objetivo de establecer puentes de contacto entre académicos especializados en el ámbito de la comunicación, y específicamente sobre dialogo intercultural, compartir trabajos académicos entre expertos internacionales, localizar investigadores con intereses parecidos en otros países, colaborar en investigaciones e incentivar la convocatoria de becas y publicaciones propias del centro.

Para más información:

Perfil de Amparo Huertas Bailén en el Center for Intercultural Dialogue

Center for Intercultural Dialogue

Council of Communication Associations