El periodista Joan Barrera reflexiona sobre l’estat actual de l’àmbit de la comunicació a Catalunya com a sector industrial, potent, dinàmic i amb capacitat de futur

L’autor fa aquesta reflexió, per encàrrec del Portal de la Comunicació (InCom-UAB), coincidint amb el tercer aniversari de la creació de la Mesa Sectorial dels Mitjans de Comunicació a Catalunya, de la qual n’és el secretari tècnic

Bellaterra, 22–09–2015. “Per què no parlem de sector industrial? Les solucions a la crisi només seran viables si engloben el conjunt d’actors que intervenen en l’àmbit de la comunicació” és el títol de l’article que el periodista Joan Barrera ha escrit per encàrrec del Portal de la Comunicació (InCom-UAB) i en el qual repassa l’activitat desenvolupada per la Mesa Sectorial dels Mitjans de Comunicació de Catalunya des de la seva creació, el mes de setembre de 2012, fins a l’actualitat, i fa una reflexió crítica sobre les possibles vies de futur d’aquest sector professional heterogeni i plural.

Article en català

Article en castellà

 

El periodista Joan Barrera reflexiona sobre el estado actual del ámbito de la comunicación en Catalunya como sector industrial, potente, dinámico y con capacidad de futuro

El autor hace esta reflexión, por encargo del Portal de la Comunicación (InCom-UAB), coincidiendo con el tercer aniversario de la creación de la Mesa Sectorial dels Mitjans de Comunicació a Catalunya, del que es secretario técnico

Bellaterra, 22–09–2015. “¿Por qué no hablamos de sector industrial? Las soluciones a la crisis solo serán viables si engloban al conjunto de actores que intervienen en el ámbito de la comunicación” es el título del artículo que el periodista Joan Barrera ha escrito por encargo del Portal de la Comunicación (InCom-UAB) y en el que repasa la actividad desarrollada por la Mesa Sectorial dels Mitjans de Comunicació de Catalunya desde su creación, en septiembre de 2012, hasta la actualidad, y hacer una reflexión crítica sobre las posibles vías de futuro de este sector profesional heterogéneo y plural.

Artículo en castellano

Artículo en catalán