Investigadores de l’InCom-UAB publiquen un article sobre l’apropiació tecnològica de comunitats indígenes

Saleta de Salvador Agra i Yolanda Martínez Suárez publiquen un article a la Revista Austral de Ciencias Sociales. Es tracta d’una reflexió sobre els usos de les tecnologies que fan dos grups indígenes de la selva amazònica

Bellaterra / Valdívia (Xile), 02-02-2018. Les investigadores de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Saleta de Salvador Agra i Yolanda Martínez Suárez han publicat l’article “Desde el fuera de órbita: acepciones de la modernidad indígena” al número 32 de la Revista Austral de Ciencias Sociales, editada per la Universidad Austral de Chile. El text reflexiona sobre la dicotomia tradició/modernitat des d’un racó remot com és la selva amazònica i, concretament, sobre els usos que fan els indígenes shuar i kichwa de les tecnologies mòbils.

Si les tecnologies estan associades a la modernitat i els indígenes a la tradició, una reflexió entorn de les apropiacions tecnològiques de comunitats indígenes en contextos com l’Amazònia resulta d’enorme utilitat per a debatre sobre tradició vs. modernitat, discussió en la qual estan molt presents les fractures de primera i segona generació, les asimetries en l’educomunicació i la influència de les variables de gènere, ètnia i classe. L’article recull resultats empírics d’un cas d’estudi realitzat a Equador en el marc del projecte “Ontología móvil y tecno-ciudadanía nómade”, els resultats del qual apunten cap a una hibridació de les categories de tradició i modernitat.

Accés a l’article complet:

SALVADOR AGRA, Saleta de; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2018): “Desde el fuera de órbita: acepciones de la modernidad indígena”. Revista Austral de Ciencias Sociales [Valdívia, Xile], Universidad Austral de Chile, núm. 32, pàgs. 59-76, gener. ISSN 0718-1795.

 

Investigadoras del InCom-UAB publican un artículo sobre la apropiación tecnológica de comunidades indígenas

Saleta de Salvador Agra y Yolanda Martínez Suárez publican un artículo en la Revista Austral de Ciencias Sociales. Se trata de una reflexión sobre los usos de las tecnologías que hacen dos grupos indígenas de la selva amazónica

Bellaterra / Valdivia (Chile), 02-02-2018. Las investigadoras del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Saleta de Salvador Agra y Yolanda Martínez Suárez han publicado el artículo “Desde el fuera de órbita: acepciones de la modernidad indígena” en el número 32 de la Revista Austral de Ciencias Sociales, editada por la Universidad Austral de Chile. El texto reflexiona sobre la dicotomía tradición/modernidad desde un rincón remoto como es la selva amazónica y, concretamente, sobre los usos que hacen los indígenas shuar y kichwa de las tecnologías móviles.

Si las tecnologías están asociadas a la modernidad y los indígenas a la tradición, una reflexión en torno a las apropiaciones tecnológicas de comunidades indígenas en contextos como la Amazonía resulta de enorme utilidad para debatir sobre tradición vs. modernidad, discusión en la que están muy presentes las brechas de primera y segunda generación, las asimetrías en la educomunicación y la influencia de las variables de género, etnia y clase. El artículo recoge resultados empíricos de un caso de estudio realizado en Ecuador en el marco del proyecto “Ontología móvil y tecno-ciudadanía nómade”, cuyos resultados apuntan hacia una hibridación de las categorías de tradición y modernidad.

Acceso al artículo completo:

SALVADOR AGRA, Saleta de; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2018): “Desde el fuera de órbita: acepciones de la modernidad indígena”. Revista Austral de Ciencias Sociales [Valdivia, Chile], Universidad Austral de Chile, núm. 32, págs. 59-76, enero. ISSN 0718-1795.